sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000080999352 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8099 9352
Name: 
Nils Rosen von Rosenstein (medico svedese)
Nils Rosén von Rosenstein (schwedischer Hofarzt, Professor der Medizin und Rektor der Universität Uppsala)
Nils Rosén von Rosenstein (svensk läkare, professor i medicin och rektor vid Uppsala universitet)
Nils Rosén von Rosenstein (Swedish physician)
Nils Rosén von Rosenstein (Zweeds botanicus (1706-1773))
Rosén de Rosenstein, Niccolò
Rosen de Rosenstein, Nils
Rosén, Nicolai
Rosén, Nicolao
Rosen, Nicolaus
Rosén, Nils
Rosén von Rosenstein, Nicholas
Rosén von Rosenstein, Nils
Rosenstein, Nils
Rosenstein, Nils Rosén von
Rosenstein, Nils von
Von Rosenstein, Nils Rosén
Розен-Розенштейн, Николай
Dates: 
1706-1773
Creation class: 
Computer file
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Balk, Laurentius (co-author)
Bucholz, Wilhelm Heinrich Sebastian (co-author)
Des Pepliers, J. Robert
Kähler, Mårten (co-author)
Lagerström, Magnus (1691-1759)
Lefebvre de Villebrune, Jean Baptiste (1732-1809, [from old catalog])
Loder, Just Christian (co-author)
Martin, Roland (co-author)
Murray, Johann Andreas (1740-1791))
Naucler, Samuel (co-author)
Rydelius, Andreas (1671-1738)
Sandifort, Eduard (1742-1814)
Sidrén, Jonas (co-author)
Sparrman, Anders (1748-1820)
Sparrman, Anders (co-author)
Strimesius, Johann Samuel (1648-1730)
Tissot, Samuel Auguste André David (co-author)
Tournel, Francois (1726-1807))
Wahlbom, Johan Gustaf (co-author)
Weduwar, Baltzar (1715-1803)
Zetzell, Pehr (co-author)
Titles: 
=Historisk- geographisk- och genealogiske anmärkningar öfwer MDCCXXIII/MDCCXXV års Post-tidningar, i Königsberg samma år wecketals utgifne. Stockholm. 1-3. 1726-27=. någon efterrättelse och förklaring öfwer de främmande ord och märkwärdigheter, som uti tidningarne förekomma, med fulkomligit register öfwersatte, och efter wederbörandes censur och approbation uplagde år 1727. Finnes til kiöps hos Joh. : Heinr. Russworm. Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottl. Schneider.
Abhandlung von der Einpfropfung der Pocken. -
Academiskt prof, om the halliska läkedomars tilredelse samt theras sanna och inskränkta nytto, hållet på thet latinska språket den 17 december 1739 med then widtbeömde medicinska facultetens i Upsala tilstånd och gillande under then : ädle ... doctor Nicolai Roséns ... anförande af herr Petrus Lundberg smoland. Då han förwärfwade sig doctoris namn och heder. På enfalligt och tydeligt wis förswänskadt af L.B. Stockholm och Upsala hos bokhandlaren Gottfried Kiesewetter : år 1744.
Alberti Halleri, praesidis s. reg. sc. Gotting. Opuscula pathologica partim recusa partim inedita : quibus sectiones cadaverum morbosorum potissimum continentur. Accedunt experimenta de respiratione, quarta parte aucta.
Alberti v. Haller praesidis societatis reg. scient. Goetting. sodalis acad. reg. scient. Paris. reg. chir. Gall. imper. Berolin. Suecic. Bononiens. Bavar. societ. scient. Brit. Arcad. Upsal. flor. Helvet. altis. in senatu supremo Bernensi ducentumviri. Opera minora emendata, aucta, et renovata. Tomi primi... Accesserunt tabulae aeneae..
Amphimerina catarrhalis, quam... sub praesidio... Nicolai Rosén,... publicae censurae submittit... Johannes Gustavus Wahlbom,... die [27.] junii anni 1750...
Anweisung zur Kenntniß und Cur der Kinderkrankheiten. -
Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten, uebersetzt und mit Zusätzen begleitet von Joh. Andreas Murray. 6te Auflage mit Anmerkungen von Just. Christian Loder,...
Archiatern och riddaren Rosén v. Rosensteins Afhandling om gikt och sten-passion. Stockholm, tryckt hos Anders Jac. Nordström, 1784.
Archiaterns wälborne herr Nils Roseens von Rosensteins Berättelse om sten-passion. Uti 1751 och 1752 årens almanachor. Norrköping, tryckt hos Joh. Benj. Blume, 1772. (På egen bekostnd [!] uplagd. Kost. 12 öre exemp.).
Beitrag zur Frage: Welches Keimblatt bildet das Skelett der Wirbeltiere?
Berättelse om thet, som observerades uppå högstsalig hans kongl. maj:t konung Friedrich then förste, tå thesz andelösa lekamen blef öpnad och balsamerad af lif-chirurgis assessorerne Ribe och Schützer, i närwaro af archiatrerna Ribe och Rosén, lif-medicis Bäck och Réef, stads-physico assessoren Strandberg, samt chirurgis Boltenhagen och Acrel, som hade then nåden, i högstsalig hans kongl. maj:ts lifstid thes höga person at betjena och upwakta.
Compendium anatomicum, eller En kort beskrifning om de delar, af hwilka hela menniskians kropp består, med widfogade försök och anmärckningar, som lägga grunden til läran om menniskians friska och siukliga tilstånd. Upsatt, och med hans : kongl. maj:ts allernådigsta privilegio utgifwen af Nils Rosén ... Stockholm, tryckt hos B.G. Schneiders encka 1738. Finnes til kiöps i Weidmanniska boklådan i Stockholm, och hos kongl. acad. bokföraren Kiesevvetter i Upsala, för 7. daler : kopparmynt exemplaret.
De epilepsia infantili
Der Herren Tissot und Rosenstein Abhandlungen über die Einpfropfung der Blattern, zum gemeinnützigen Gebrauch besonders herausgegeben, nebst einer Vorrede von den Vortheilen, welche die Staaten von der Arzneikunst erwarten können, und wie nöthig es sey, dass Fürsten die Aufnahme der Arzneikunst befördern, von E. G. Baldinger,...
Der Herrn Tissot und Rosenstein Abhandlungen von der Natur und Cur der Kinderblattern, zum nützlichen Gebrauch besonders herausgegeben und mit einer Vorrede von den herrschenden Vorurtheilen bei der Blattercur begleitet, von E. G. Baldinger,...
Diseases of children and their remedies, by the late Nicholas Rosen von Rosenstein,... translated into english by Andrew Sparmann,..., The
Disputatio medica inauguralis de historiis morborum rite consignandis
Dissertatio medica de epilepsia infantili quam consensu experient. facult. med. in regia academia upsaliensi praeside ... Dn. Doct. Nicolao Rosèn ... D. XXVIII septembr. Anni MDCCLIV ... Publice defendet Petrus Sundius Nic. fil..
Dissertatio medica, de variolis praecavendis, quam... praeside... M. M. Nicolao. Rosen,... venti landam sistit... Rolandus Martin,... ad diem 23 febr. anni 1751...
Dissertationis anatomicae de Ossibus calvariae pars prima
Dissertationis medicae qua morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur partem primam... in Reg. Academia Upsaliensi praeside... Nicolao Rosén... publico examini submittit... Petrus Zetzell... ad diem XXII. april a. 1752
Dissertationis medicae, qua morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur, partem secundam... in regia Academia Upsaliensi praeside Dn. doct. Nicolao Rosén,... publico examini submittit... Laurentius Balk,... ad diem (5) maii a. 1752...
Examen medicamentorum simplicium quae in catologo medicamentorum suethico continentur...
Fables d'Esope.
Four eighteenth-century medical dissertations under the presidency of Nils Rosén
Gottholds fyra hundrade tilfelleliga betrachtelser, wid mångahanda konstiga och naturliga tings begrundande, och wid åtskilliga tilfellen til Guds ähro, sinnets förbettring och gudachtighetenes öfning hållna, vphemtade, vpteknade och : med ett ömnigt register, samt en anledning, huru the wid sön- och högtidsdagars epistlars och evangeliers förklaring kunna brukas, försedda af m. Christian Scriver ... I Norkiöping, vplagda och tryckta, hos Carl Friedrich Broocman, åhr : 1727.
Handleiding tot de kennis en geneezing van de ziekten der kinderen
Haus- und Reise-Apotheck. -
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise. Eller Fransöska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransöska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den som åstundar : lära det fransöska språket af grunden, häri kan finna en tilräckelig anledning dertil. Med kongl. maj:ts allernådigsta privilegio. Stockholm och Upsala, hos Gottfried Kiesewetter. 1750.
House and travel medicine-chest.
Hus- och rese-apoteque
Huys- en reys-apotheek van den ridder en Zweedsch-koninglyken lyf-arts Rosen van Rosenstein ...
Idea pharmacopoeae reformatae
J. N. G. Dissertationis medicae qua morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur, partem tertiam... praeside... MM. Nicolao Rosen,... publico... examini submittit... Martinus Kähler, d. XIX maii, a. 1752...
Julii Bernhards von Rohr Inledning til klokheten at lefwa, eller Underrättelse om, huru en menniskia, genom en förnuftig sitt lefwernes inrättning, kan bli timmeligen lycksalig. För desz wärde skul på swenska utgifwen af S.R.E. Uplagdt : i Stockholm, af directeuren Joh. Henr. Werner, åhr 1728.
Kinderarzt, oder vollständige Abhandlung von Kinderkrankheiten aus dem Schwed. uebersetzt., Der
Nils Rosén von Rosenstein and his textbook on paediatrics
Nils Rosen von Rosenstein,... Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten, uebersetzt und mit Zusätzen begleitet von Joh. Andreas Murray. 6. Auflage mit Anmerkungen von Just Christian Loder,... und von Wilh. Heinr. Sebast. Bucholz,...
Nutrition foundations' reprint of The diseases of children and their remedies, 1977:, A
Operum anatomici argumenti minorum tomus secundus [-tertius]
Q.F.S.F.Z. specimen medicum, de compositione medicamentorum Hallensium eorumque vero et limitato usu
respiratione experimenta anatomica quibus aeris inter pulmonem et pleuram absentia demonstratur, et musculorum intercostalium internorum officium adseritur. Pars prima [-quarta]., De
Rosén von Rosensteins Hus- och res-apotek. Fjerde upplagan. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1803.
Schwedische Westküstenfischerei, Die
Studies on the Plectoguaths...
Tå then wanliga hyllnings eden för hans kongl. höghet Swea rikes utkorade arf-furste aflades af then wid academien i Upsala studerande ungdomen, hölts thetta tal, uti then caroliniska academien then 6 nov. 1747. Af nu warande academiens : rector Nils Rosén. Tryckt på consistorii academici befallning. Upsala, uti Kiesewetters boklåda.
Tal om pesten, och om dess utestängande ifrån et land, hållet för kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 6. maji 1772, af Nils Rosén von Rosenstein ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1772.
Traité des maladies des enfans... traduit du suédois de feu Nils Rosen de Rosenstein... par M. Le Febvre de Villebrune,...
Traité des maladies des enfants
Trattato delle malattie dei bambini di Niccolo' Rosen de Rosenstein ... trasportato dal tedesco con alcune note da Giovanni Battista Palletta.
unbroken chain, The : biograhical sketches and the genealogy of illustrious Jewish families from the 15th-2Oth century.
Underrättelse om barns sjukdomar och deras botemedel
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNC DNB LC NKC NLI SELIBR SUDOC WKD
NTA
TEL