sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:000000008106206X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8106 206X
http://isni.org/isni/000000008106206X
Name: 
Abraham Kuijper
Abraham Kuyper (Dutch politician of the Anti-Revolutionary Party)
Abraham Kuyper (Nederlandse politicus van de Anti-Revolutionare Partij)
Abraham Kuyper (niederländischer Politiker)
Abraham Kuyper (personnalité politique hollandaise)
Abraham Kuyper (politico olandese)
Kuijper, A.
Kuijper, Abraham
Kuyper
Kuyper, A.
Kuyper, Abr
Kuyper, Abraham
Kuyper, Abraham Jr
Kuyper, Abraham (sr)
Kuyper, Abrahamus
Kuyper, Bram
Kuyperus, Abr
Абрагам Кёйпэр
Кёйпер, Абрахам
أبراهام كاوبر
アブラハム・カイパー
カイパー, アブラハム
Dates: 
1837-1920
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Nonmusical sound recording
Text
Creation role: 
annotator
author
correspondent
editor
Related names: 
Anti-revolutionaire partij (Pays-Bas) Pays-Bas (see also from)
Bergh, W. van den (1850-1890)
Bergh, Willem (1850-1890)
De Vries, John Hendrik (1859-1920)
Elout, C.K. (1870-1947)
Elout, Cornelis Karel (1870-1947)
Feringa, N.M. (1820-1886)
Feringa, Nicolaas Mattheus (1820-1886)
Haemstede, Adriaen Cornelisz van (1525-1562)
K (see also from)
Kolfhaus, Wilhelm (1870-1954)
Kuyper, H.H. (1864-1945)
Kuyper, Herman Huber (1864-1945)
Lasco, Joannes à (1499-1560)
Łaski, Jan (1499-1560)
Riggenbach, Christoph Johannes
Rutgers, F.L. (1836-1917)
Rutgers, Frederik Lodewijk (1836-1917)
Verrij, G.
Voetius, Gisbertus (1589-1676)
Wm. B. Eerdmans Publishing Co
Zwaan, Johan (1933-...)
中村, 妙子 (1923-)
Titles: 
Afwerping van het juk der synodale hierarchie : ten dienste van den Kerkeraad gesteld
Als gij in uw huis zit : meditatiën voor het huislijk saamleven
Antirevolutionair óók in uw huisgezin
Bartholomeusnacht, De
Bedoeld noch gezegd : schrijven aan Dr. J.H. Gunning Jr.
berijmde psalmen, met eenige gezangen, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland; alsmede hare formulieren van eenigheid, met de drie oude geloofsbelijdenissen, en hare Liturgie, met het kort begrip en den ziekentroost, De
Biblia, dat is de gansche Heilige Schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments
Bijbel.
Bilderdijk in zijne nationale beteekenis
Calvinism
Calvinisme, Het : zes Stone-lezingen, in October 1898 te Princeton (N.-J.) gehouden
Calvinisme: oorsprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden, Het : een Nederlandsche gedachte
Christelijk-Nationalen op de vergadering van het "Schoolverbond", De : artikelen
Commentatio
conflict gekomen, Het
Contra-memorie inzake het Amsterdamsch conflict volgens opdracht van de geschorste leden van den kerkeraad in gereedheid gebracht
crisis in Zuid-Afrika, De
"Dagen van goede boodschap"
Dr. A. Kuyper
Dr. Kuyper voor de Synode : eene bijdrage tot de kennis van onze synodale organisatie
drie formulieren van eenigheid, gelijk die voor de Gereformeerde Kerken dezer landen zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht, De
E voto Dordraceno : toelichting op den Heidelbergschen Catechismus
Eenige Kameradviezen uit de jaren 1874 en 1875
Eenvormigheid, de vloek van het moderne leven
Eer is teer. -
eerepositie der vrouw, De
Encyclopædie der heilige godgeleerdheid
Evolutionismus, das Dogma moderner Wissenschaft
Ex ungue leonem, ofte Dr. Doedes' methode van symbool-uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst
Gemeene gratie
"Geworteld en gegrond" : de kerk als organisme en instituut : intreêrede, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 10 Augustus 1870
Heilige orde : rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam gehouden op 30 Mei 1913
Honig uit den rotssteen
IJzer en leem : rede ter inleiding op het gebed voor de eenige hoogeschool, hier te lande, die op Gods Woord gegrond staat; toen gelegenheid voor dit gebed in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage geweigerd was; in de Fransche kerk aldaar den laatste van Zomermaand uitgesproken
In de schaduwe des doods : meditatien voor de krankenkamer en bij het sterfbed
In Jezus ontslapen : meditatiën
Is er aan de publieke Universiteit ten onzent plaats voor een Faculteit der theologie?
Laatste woord tot de conscientie van de leden der Synode door de vervolgde leden van den Kerkeraad van Amsterdam : te hunnen dienste opgesteld
leer der onsterfelijkheid en de staatsschool, De
Luther herdacht in 1917
Maranatha
Meiboom in de kap, De
modernisme, een fata morgana op christelijk gebied, Het
Mujeres del Nuevo Testamento
Naar aanleiding van het onderwijs-debat in de Kamer
Nabij God te zijn.
Niet de vrijheidsboom maar het kruis : toespraak
O, God! wees mij zondaar genadig! : leerrede op den laatsten dag van 1870 gehouden
Om de oude wereldzee
"Onnauwkeurig"? : aan "Het Vaderland" in zake Mr. W.H. de Beaufort's verweerschrift
Ons instinctieve leven
"Ons program"
Opera tam edita quam inedita recensuit, vitam auctoris enarravit A. Kuyper.
Opuscula theologica selecta
Palestina, het heilige land
Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken
Protest tegen reconstructie van de wordingsgeschiedenis der Vrije Universiteit
Publiek vermaak : asterisken en artikelen over het ook destijds aan de orde zijnde vraagstuk
schoolwet voor de vierschaar van Europa, De
Scolastica, of 't geheim van echte studie
Seisho no josei.
Separatie en Doleantie
Sociale vraagstuk en de Christelijke religie.
Souvereiniteit in eigen kring : rede ter inwijding van de Vrije Universiteit, den 20sten October 1880 gehouden, in het koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam
"Strikt genomen" : het recht tot universiteitsstichting, staatsrechtelijk en historisch getoetst
Tekstregister op de werken van A. Kuyper
To be near unto God
Tractaat van de reformatie der kerken, aan de zonen der reformatie hier te lande op Luther's vierde eeuwfeest aangeboden
twaalf patriarchen, De : bijbelsche karakterstudiën
Tweeërlei vaderland : ter inleiding van de zevende jaarvergadering der Vrije Universiteit [15 Juni 1887 te Middelburg]
Uit het diensthuis uitgeleid
Uit het Woord : stichtelijke bijbelstudiën
Van strak gespannen snaren
Varia Americana
verflauwing der grenzen, De
vergrijp der zeventien ouderlingen, Het : memorie van den Amsterdamschen Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente, in zake het adres van de HH. G.H. Kuiper c.s.
Volharden bij het ideaal : openingswoord ter deputatenvergadering van 17 April 1901
Vrouwen uit de Heilige Schrift
Wat nu?
Welke zijn de vooruitzichten voor de studenten der Vrije Universiteit?
Werk van den heiligen geest
work of the Holy Spirit, The
wortel in de dorre aarde, De : openingsrede ter deputatenvergadering van 2 November 1916
zegen des Heeren over onze kerken, De : rede
Zestal leerredenen
Zijn uitgang te Jerusalem : meditatiën over het lijden en sterven Onzes Heeren
聖書の女性.
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNC DNB LAC LC NDL NKC NLI NLP NUKAT SUDOC WKD
BOWKER
NTA