sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000106537421 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0653 7421
Name: 
Lars Salvius
Lars Salvius (Swedish writer)
Salvius (Lars)
Salvius, Lars (I)
Salvius, Laur
Salvius, Laurent
Salvius, Laurentius
Ларс Салвиус
Dates: 
fl. 1742-1773
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
bookseller
contributor
editor
Related names: 
Biurman, Georg (1700-1755))
Chydenius, Anders (1729-1803)
Hübner, Johann (1668-1731)
Lenaeus, Knut Nilsson (1688-1776)
Linné, Carl von (1707-1778)
Pettersson, Abraham (1724-1763)
Tessin, Carl Gustaf (1695-1770)
Typis et Impensis Laur. Salvii Affiliation (see also from)
Voltaire (co-author)
Wallerius, Johan Gottschalk (1709-1785))
Wallerius, Johann Gottschalk
Titles: 
=Beskrifning öfver Sveriget. Stockholm. 1. 1741=.
antiquitatibus insulae Feringsöensis, nunc stricte dictae Swartsiölandet, dissertatio historica, quam suffrag. ampliss. ordine philosoph. in Reg. Acad. Upsal. sub praesidio... mag. Olavi O. Celsii hist. profess. reg. et ord. ... ad publicum examen modeste defert, Johannes Ericus Arenius, Fierdhundrensis ... d. 28 jun. MDCCLI H.A.M.C., De
Berättelse om järn-handelen wid fastings marknad i Christinæhamn år 1768. Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1768.
Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker, innehollande kort underrättelse så wäl om landets belägenhet och beskaffenhet i gemen, som des inwånares tilstånd och husholdning, deras seder, maner och lefnadsart, samt laster : och widskepelser, m.m. Framgifwen af mag. Pehr Högström ...
Bible
Bibliothecae regiae Stockholmensis historia brevis et succinta
Caroli Linnæi, ... Amoenitates academicae, seu Dissertationes variæ. Physicæ, medicæ, botanicæ. Antehac seorsim editae nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis.
Caroli Linnæi... Flora zeylanica sistens plantas indicas Zeylonæ insulæ ; quæ olim 1670-1677. lectæ fuere a Paulo Hermanno, prof. bot. leydensi ; demum post 70 annos ab Augusto Günthero, pharmacop. haffniensi, orbi redditæ ; hoc vero opere revisæ, examinatæ, determinatæ & illustratæ generibus certis, differentiis specificis, synonymis propriis, descriptionibus compendiosis, iconibus paucis.
Caroli Linnaei... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium. Editio quinta ab auctore reformata et aucta.
Caroli Linnaei medici methodus sexualis sistens genera plantarum secundum mares et feminas in classes et ordines redacta
Christeliga tankar, öfwer den wigtiga samwets-frågan: är det rätt? som wi wid alla tilfällen böra osz ärindra; förestälde uti en högmäszo-predikan för S. Jacobi församling i Stockholm, på sjuttonde söndagen efter den h. trefadighets : [!] år 1764 på begäran til trycket framgifne af Nils Jacob Nymanson ...
Cogitationes critico philologicæ de orthographia linguæ svio gothicæ tam runica quam vulgari, a corrupto medii ævi stylo vindicanda ; occasione amicæ disceptationis, de pronominum tu et illi rectiore svedica scriptione per du et de quam tu et the; quibus accesserunt non modo brevis expositio convenientiæ runarum gothicarum cum litteris ebraicis, græcis et romanis, sed et specimen extemporale harmoniæ linguæ mœso et scandogothicæ; præfixis prolegomenis de initiis et migrationibus gentium scandogothicarum. Auctore Erico Julio Björner.
Den universala politiska historien, yngsta begynnare til tjenst sammandragen och fortsatt til närvarande tid,/(Lars Salvius.) Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1771.
Dissertatio botanica sistens Splachnum
Dissertatio chemica, de nexu chemiae cum utilitate reipublicae
Dissertatio gradualis, de virgula divinatoria
Flora Svecica
Grammatica lapponica, linguæ europearum prope antiquissimæ solidam planamque viam genium linguæ lapponicæ addiscere desideranti monstrans, opfra [sic pour opera] ac studio Henrici Ganandri.
Guds-frucktan den enda grunden til et lands och rikes lycksalighet, förestäld uti högmässo-predikan, som blef hållen i deras kongl. majestäters, då warande deras kongl. högheters, hof, på den tjugonde tredje söndagen efter trinitatis : i Stockholm år 1750. På någras befallning och begäran samt med tilökning til trycket lemnad af Abraham Pettersson, Kongl. Maj:ts ordin. hof-predikant.
Guds nådiga wård om sin kyrka på jorden, förestäld i en christelig predikan för St. Claræ församling på annan dag påska, som war andra dagen efter desz förnyade kyrkas inwigelse i Stockholm, den 23 april år 1753. Af Abraham Pettersson, kyrkoherde i Kongl. Riddarholmen.
Hallands, et af Götha Rikets landskaper, historiska-beskrifning
Hortus Upsaliensis
Hundrade nyttige samt god-fundne läkedomar och hus-remedier
I. N. D. chemiae physicae pars prima, de chemiae natura ac indole in genere ejusdemque historia, characteribus, instrumentis tam passivis quam activis, operationibus denique & productis chemicis, systematica methodo, agens ; o Svecana, in lingvam latinam translata & locupletata, ab auctore Joh. Gotschalk Wallerio. phil. & led. dr. chem. metallurg. & pharmac. profess. reg. & ord. !acad. Imper. germ. nec non Acad. reg. Sc. stockh. membro. cum gratia & privil. s:ae R:ae maj:tis regni sueciae.
Iter Hispanicum
Korta anmerkningar vid Svio-Göthernas fordna hushålls-vett, 1752:
Kungörelse, Om Tiden, til de här i Staden inrättade Lanternors itändande, och huru många dagar uti nästinstundande höst- samt vår-månader nästkommande år, de böra hållas lysande. Gifwen Stockholms Rådhus den 4 sept. 1765.
La Mort de César, tragedie de M. de Voltaire.
Lärda tidningar.
Materia medica, liber I
Museum S:ae Rae M:tis Ludovicae Ulricae Reginae Suecorum, Gothorum, Vandalorumque [...] in quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur prodromi instar editum
Museum Tessinianum
Odores medicamentorum
Passiflora, De
Prof på de stilar, som finnas i Lars Salvii tryckeri; upsatt år 1750. [Stockholm, L. Salvius.].
Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin.
Samling af brud- och graf-skrifter, hwilka blifwit wid särskilda tider och tilfällen författade, och nu å nyo uplagde af Lars Salvius. Stockholm, tryckt i auctorens egen officine, år 1757.
Schediasma Historico Geographicum De Varegis, Heroibus Scandianis Et Primis Russiæ Dynastis
Species Plantarum
Specimen academicum de curiositate naturali, 1748:
Systema naturae per regna tria naturae
Tankar om Sweriges närwarande tilstånd, i anseende, til wälmåga och rikedom. Stockholm. Tryckt hos direct. Lars Salvius. År 1761.
Then ewangeliska församlingens tro och bekännelse, om rättfärdiggörelsen, så til thes wiszhet, som beskaffenhet och medel-orsaker, i anledning af Rom. 3:28. Uti en christelig predikan, wid präst-mötet i Upsala, den 5. februarii 1751 : uti domkyrkan, enfaldeligen förestäld, af Lars Grunden ... Stockholm, tryckt hos Lars Salvius. År 1751.
Til kongl. maj:t, desz och riksens bergs-collegii underdåniga skrifwelse, af den 31 octobr. 1768, i anledning af et dictamen til protocollet i kongl. maj:ts råd-kammare, som hans excellence herr riks-rådet ... Carl Funck, den 9 augusti : samma år, ingifwit. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1768.
Tredje fortsättningen af den i decemb. månad 1767 utgifna Förtekning på de nya utländska böcker och tractater, i åtskilliga språk och wetenskaper, som sedermera, genom troquering, til direct. Lars Salvii boklåda äro inkomne, och finnes : därstädes til köps, för billigaste pris. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt och utgifwen i september månad. 1769.).
Urbani Hierne... Actorum chemicorum Holmiensium, tomus primus. Hoc est, parasceve sive praeparatio ad tentamina, in Reg. Laboratorio Holmiensi peracta, ut et compendiosa manuductio ad elementa et principia chemica rite investiganga, cum annotationibus Joh. Gotschalk Wallerii....
Utdrag af protocollet, hållit i råd-kammaren d. 17. decembris 1768. =(Rubr.)=
Uttåg af herr Joh. Hübners frågor, angående then nya, medelåldriga och äldsta geographien, med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio, på swenska öfwersatt. Tredje uplagan, förökt och förbättrad. Stockholm, tryckt af Peter Jör. : Nyström 1752, med egen bekostnad, och finnes hos honom til kjöps.
Vägvisare til och ifraan alla Städer och namnkunniga Orter uti Svea- och Göta-Riken, samt Stor-Förstendömet Finland; jämte ... Vägchartor
Werlden den guld-kalfwen, i eld förbränd på yttersta dagen; förestäld i anledning af texten: 2 Pet. 3:10. Uti Linköpings domkyrko, på andra prästemöts-dagen, den 14 september 1763. Af Hans Hederström kyrkoherde i Näsby.
Notes: 
Sources: 
VIAF BNE DNB LC NUKAT PTBNP RERO SELIBR SUDOC WKD
NTA
TEL