sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000109280166 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0928 0166
Name: 
Kašer, Měnaḥem M.
Kašer, Menaḥem Mendel ben Yiẕḥaq Pereẕ
Kašer, Menahem Mender
K̇ašer, Mna.hem
Kašer, Mnaḥem Mendel
Kasher, Menachem Mendel
Kasher, Menahem
Kasher, Menahem ben Isaac Perez
Kasher, Menaḥem M.
Kasher, Menahem Mendel
Kasher, Menaḥem Mendel ben Yitsḥaḳ Perets
Menachem Mendel Kasher
Menachem Mendel Kasher (POlish-Israeli rabbi)
Menachem Mendel Kasher (Pools rabbijn (1895-1983))
Menahem Mendel Kasher
Qašer, Mnaḥem Mendel
כשר, מ
כשר, מנהם
כשר, מנחם
כשר, מנחם מ
כשר, מנחם מנדל
כשר, מנחם מנדל בן יצחק פרץ
כשר, מנחם מנדעל
כשר, מנחם מענדל
כשר, מנחם מענדל בן יצחק פרץ
כשר, מנלם
מנחם מנדל כשר
קאשער, מנחם מנדל
קאשער, מנחם מענדל
קשר, מנחם מנדל
Dates: 
1895-1983
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
redactor
Related names: 
American Biblical Encyclopedia Society. [Jerusalem.]
American Biblical Encyclopedia Society. [New York.]
Freedman, Harry
Israel. Miśrad ha-mishṭarah. Rabanut ha-rashit
Mandelboim, Ya'akov Dov
Rosen, Joseph (1858-1936. [from old catalog])
Rozin, Joseph (1858-1936))
Salomon ben Isaac (1040-1105)
הרבנות הראשית למשטרה ושרות בתי הסהר
רבנות הראשית למשטרת ישראל ולשירות בתי הסוהר
רוזין, יוסף (1858-1936)
Titles: 
Aramaic versions of the bible : a comprehensive study of Onkelos, Jonathan, Jerusalem targums and the full Jerusalem targum of the Vatican manuscript Neofiti I : the origins and methods of the 3 targums, their relation to one another, and an analysis of their use as sources in Post-Biblical literature.
Bible. A.T. Pentateuque, hébreu-araméen. C. 1944-19..
Biblical encyclopedia
Bijbel.
Daʻat ha-rabanim, 1994?:
Divre Menaḥem
Hagadah šelemah : seder hagadah šel pesaḥ ʿim ḥilufe nusḥaʾot, heʿarot we-ẕiyunim we-yalquṭ perušim
Hagadah shel Pesaḥ. Be-tosefet meʾah perakim ha-kolelim: 1. Harḥavot ve-miluʾim le-sipur yetsiʾat Mitsrayim, shishim ve-arbaʾah perakim. 2. Mosheh Rabenu, ʻesrim ve-shishah perakim. 3. Atḥalta di-geʾulah, ʻasarah perakim. 4. Erets Yisraʾel. 5. Kos ḥamishi, ʻal pi nusaḥ Maharal mi-Prag z. ts. 1. 6. Shinuye gersaʾot be-nosaḥ ha-Hagadah, ʻal pi kitve yad ve-sifre ha-rishonim. Be-hosafat tarshimim ve-khetavot ʻatikim ha-nogʻim li-tekufat shiʻebud Yisraʾel be-Mitsrayim
Hagadah shel Pesaḥ : Lel shimurim
Haggadah.
Ḥūmaš Tōrā šělemā : wě-hūʾ ha-Tōrā še-biḵtav ʿim beʾūr Tōrā še-bě-ʿal pē ...
.Hẇmaš t^wrah šlemah whẇʾ hat^wrah šḃiktab ʿim ḃeyʾẇr t^wrah šḃeʿal ṗeh
K̇laley hatŵrah whamiṣwŵt
Kotel ha-Maʻaravi.
Leo Jung jubilee volume; essays in his honor on the occasion of his seventieth birthday, 5722·1962., The
Manhattan eruv, The : from the writings of Rav Menachem M. Kasher ...
Megilat Shir hashirim
Milḥemet yom ha-kipurim : mashmaʻutah shel milḥamah zo ʻal yesod divre ḥazal sifre rishonim ṿe-aḥaronim : be-tosefet maʼamar Shemaʻ Yiśraʼel.
Plan and model pages for a new edition of tractate Pesahim of the Babylonian Talmud... edited with an introduction by Menahem M. Kasher... [Preface by Leo Jung. - English introduction by Aaron Greenbaum.]
Šare ha-ʾelef : rešimat ha-sefarim šebi-defus u-me-ḥavrehem ... mi-zeman ḥatimat ha-Talmud ... ʿad ...tequfat ha-Šulḥan ʿAruḵ
- Sarei haelef. A millenium of Hebrew authors... A complete bibliographical compendium of Hebraica written during the thousand-year period between the close of the Talmud and the beginning of the Shulhan Aruch... Edited by... Menahem M. Kasher and Jacob B. Mandelbaum
Sefer ha-Rambam ṿeha-Mekhilta de-Rashbi : halakhot she-hevi ha-Rambam be-Mishneh Torah asher meḳoran ba-Mekhilta de-Rabi Shimʻon ben Yoḥai le-Sefer Shemot : ʻim mavo, beʼurim, heʻarot ṿe-nispaḥot
Šmŵt
Teḳufah ha-gedolah, ha- : pirḳe hitbonenut be-matsav ha-Umah ṿe-artsenu ha-ḳedoshah be-shaʻah zo, u-verur maḳif ʻal darkhe ha-geʼulah ṿe-simaneha, ʻal yesod divre ḥazal, sifre ha-rishonim ṿeha-aḥaronim
Torah shelemah (complete Torah). Talmudic-midrashic encyclopedia of the Pentateuch. Text with commentary "Torah shebealpeh", containing a complete collection of commentaries and notes from the earliest Hebrew books up to the gaonic period... Compiled with notes and sources from medieval Hebrew commentaries, by... M [Menahem] M. Kasher...
Tsafnat paʻneaḥ; kelale ha-Torah ṿeha-mitsṿot
Western Wall, c1972:, The
Works.
Zaphnath Paneah : Revealer of the hidden : a commentary on the first five books of the bible
ארבעת הרועים : כולל דברי ארבעה גדולי עולם ... שחיו בשנות ה"א ת"ק-ת"ר, רבינו חיים בן עטר ... רבינו ישראל ה"בעל שם טוב", רבינו אליהו הגאון מוילנא, רבינו משה סופר ... : השקפתם והשקפת תלמידיהם שנתבררו בספריהם על דבר מצות העליה לארץ ישראל ובנינה
דברי מנחם : בירורי הלכות שונות ... בתוספת שו"ת משא ומתן עם גדולי התורה בסוגיות שונות בש"ס ופוסקים
דעת הרבנים : כולל בתוכו דעת הרבנים הבד"צ בירושלים והחלטת אספת רבני ארץ ישראל (עם חתימות בערך ממאה רבנים) בדבר השתתפות הנשים בבחירות לאספת הנבחרים בארץ-ישראל. גם שתי תשובות ארוכות בד"ז מהרב ... מאיר דן [פלוצקי] ... ונלוה לזה קונטרס מלחמת מצוה בו ... חמשה שרשים הכוללים ביאור רחב מגמ' וראשונים בהלכה זו, גם תשובה נכונה ... על המאמר הנדפס ב"המזרחי" שיצא להשיג ולדחות דברי הרבנים האוסרים ובסופו הערכה בדבר כניסה למקום המקדש בזה"ה) מאת מנחם מענדל בהר"י ... קאשער.
הגדה של פסח : בתוספת מאה פרקים הכוללים: א. הרחבות ומלואים לספור יציאת מצרים ... -- ב. משה רבנו ... -- ג. אתחלתא דגאלה ... -- ד. ארץ ישראל -- ה. כוס חמישי ... -- ו. שנויי גרסאות בנסח ההגדה על פי כתבי יד וספרי הראשונים ...
הגדת פסח ארצישראלית
הוד שבקדשה
חומש תורה שלמה : והוא התורה שבכתב עם באור ״תורה שבעל פה״ : חבור כולל את פרושי התורה שנאמרו ונמסרו מדור לדור
חמי טבריא : על פי מקורות הספרות העברית העתיקה התלמודית והמדרשים ועוד
חמש תורת שלמה
מפענח צפונות : בירורי גדרים ומונחים שהצפנת פענח ... משתמש בהם לבאר סוגיות שונות בשני התלמודים : עם דוגמאות מכל ספריו ... של ... רבנו יוסף ראזין ... בהוספת קונטרס מאה סברות מספרי צפנת פענח ...
ספר אוצר פרושים על התורה : כולל חמשה ספרים מגדולי מפרשי התורה...: הדר זקנים, כולל שני ספרים שלובים יחד: א. פרושי בעלי התוספות על התורה.-ב. פרוש רבנו הרא"ש על התורה עם הערות ותקונים מאת ירוחם פישל פערלא ומאת מנחם מ. כשר
ספר היובל לכבוד הרב דוקטור אליהו יונג
ספר מכתבי תורה : ... פלפולים ...
ספר קו התאריך הישראלי : על חלופי התאריכים במנין הימים בחופי היבשות שבשני חצאי כדור הארץ - מזרח ומערב העולם .... שאין לשנות את יום השבת בשום מקום בעולם מכפי שנוהגים בו עכשיו ... כולל בתוכו שבע מפות חדשות מיוחדות של כדור הארץ ...
צפנת פענח למסכת סנהדרין : בבלי, ירושלמי ותוספתא
צפנת פענח : [על התורה]
קול התור : פרקי גאולה של ר' הלל שקלובר ... בו חזון ... של הגר"א המפיץ אור על מאורעות תקופתנו. עם ביאורים והערות על הפרק הראשון
קונטרס וזה דבר השמיטה : לאחב"י הזהירים בשביעית כהלכה והנוהגים על פי סדר הרבנות הראשית: בירור הלכתי
קונטרס מקור הזהר : כולל תשובות על קושיות ושאלות והתרת ספקות שנשאלתי בענין קדמות ספר הזוהר, ובסופו לקט מכתבי הרמ"ק על הזוהר ושבחי רשב"י
קונטרס קבלת על מלכות שמים בפסוק שמע ישראל
שאו מרום עיניכם
שיחו בכל נפלאותיו : לקט מאורעות ... שארעו במשך ששת ימי המלחמה והמהוים גלוי ברור של יד ההשגחה העליונה ... מתוך ספרים, עתונים וכתבי עת ...
שמע ישראל : דברי חז"ל, ראשונים ואחרונים על פירושו של פסוק זה ; בתוספת קריאה להורים ולמורים
תורה שלמה : והוא התורה שבכתב עם ביאור תורה שבעל פה ... פרושי התנ"ך ... הנמצאים בכל ספרי רז"ל ... שנדפסו עד היום ... בפשט, בהלכה ובאגדה
תלמוד בבלי : הוצאת חדשה ומתוקנת על פי דפוס וויניציא שנת רפ-רפג, עם שינוייי נוסחאות של כתבי יד שונים ומספרי הראשונים ... עם שתי מערכות, משנת ראשונים - פירוש הגמרא, פסקי ראשונים - שיטת ההלכה ... עם באור ...
תנ"ך.
תקון ערובין במנהטן
תשובות הגאונים (תשי"ט)
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NUKAT SELIBR SUDOC WKD
NTA