sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000110153316 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0001 1015 3316
Name: 
Academia Scientiarum Bohemica Praha
Academia Scientiarum Rei publicae Bohemorum
Academy of Sciences of the Czech Republic
Academy of Sciences of the Czech Republic Praha
Academy of Sciences Praha, 1992 -
Akademia Scientiarum Bohemica
Akadémia vied Českej republiky
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Praha
Akademie Ved České Republiky
Akademie Věd České Republiky Praha
Akademie věd České republiky v Praze
Akademie věd ČR
Akademie Věd Praha, 1992 -
Akadémie vied Českej republiky v Prahe
Akademii︠a︡ nauk Chesʹkoï Respubliky
Akademija Nauk Češskoj Respubliki Praha
AN ChR
AS ČR
ASCR
AV ČR.
AV ČR v Praze
AVČR
ČAV
Česka Akademie V̌ed
Česká Akademie Věd Praha
Chesʹka akademii︠a︡ nauk
Cheshka akademii︠a︡ na naukite
CSAV
Czech Academy of Sciences
Czech Academy of Sciences and Arts
Czech Academy of Sciences Praha, 1992 -
Czech akademy of sciences
Czechoslovak Academy of Sciences Praha, 1992 -
Knihovna Akademie ved Ceske republiky
Tschechische Akademie der Wissenschaften Praha
Location / Nationality: 
Creation class: 
Computer file
Kit
Language material
Projected medium
Two-dimensional nonprojectable graphic
Creation role: 
author
copyright holder
originator
Related names: 
Česká akademie věd (see also from)
Česká akademie věd a umění (see also from)
Československá akademie věd
Československá akademie věd (see also from)
Československá Akademie Věd Praha (see also from)
Hořejší, Václav
Schwippel, Jan
Šetlík, Ivan
Slovenská akadémia vied (see also from)
Sobotka, Miroslav
Spitzer, Karel
Tlaskalová, Helena
Tošnerová, Marie (1956-)
Ulbrich, Karel
Veselý, Petr
Vlcek, Mario
Votruba, Jaroslav
Titles: 
Academy of Sciences for economy & society, The
Academy of Sciences of the Czech Republic - Annual Report ...
Academy of Sciences of the Czech Republic, The
Akademie věd České republiky - Výroční zpráva o činnosti za rok ...
Annual Report of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Blokové kopolymery poly(ethylenglykolu) jako potenciální vodorozpustné nosiče léčiv
Modelování složitých systémů pro kontinuální kultivace mikroorganismů
Neutron Emission from Bi+Pb Collisions at 1 GeV/u, The
Práce z dějin Akademie Věd
Příprava rekombinantních antigenů pro laboratorní diagnostiku virové hepatitidy typu B
Příspěvek k farmakokinetice a metabolismu léčiv
Příspěvek ke krystalochemii minerálů uranylu
Produkce, purifikace a charakterizace standardní a mutantní formy restrikční endonukleasy R.EcoK
Prostorová organizace cytoskeletu a organel při vrcholovém růstu vláknitých hub
Proteosyntetické iniciační faktory Streptomyces aureofaciens
Řada matematických a přírodních věd
rDNA geny vodík-oxidujících baktérií
Redoxní nitrátová pumpa plasmalemy řas
Reflexe počátků vědecké instituce : první všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků : sborník ze setkání pamětníků v Praze 25. a 26.ll.2002
Regulace imunitní odpovědi a možnosti jejího ovlivnění
Regulační mechanismy při stabilizaci transplantační tolerance
Regulation of synthesis of an extracellular metalloproteinase in Bacillus megaterium by temperature
Reparativní procesy v rohovce a jejich ovlivnění zevními faktory
Reverse transformovaného fenotypu křeččích nádorových buněk H-19: model pro studium negativní regulace transkripce integrovaných provirů RSV v savčích buňkch
Řídící systém laboratorního fermentoru a jeho aplikace na studium fysiologického stavu mikroorganismů
Rostliny Středozemí
Rozpr. Akad. věd Čes. repub. Řada mat. přír. věd
Rozpravy Akademie věd České republiky.
Sekundární metabolity Streptomyces cinnamonensis
Sféricky symetrické modely hvězdných atmosfér
Šlechta
Slovník české frazeologie a idiomatiky
Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
Sluneční činnost a její průchod korónou
Sociálne vedy a humanistika očami mladých : zborník zo stretnutia v Třešti 14.–16. 3. 2005 : sborník ze setkání v Třešti 14.-16.3. 2005
Sociální vědy a humanistika pohledem mladých
Soubor prací k disertaci Klasifikace a identifikace bakterií
Spektrum v Banachových algebrách a v ?(X)
Stanovování kompozičního a koncentračního profilu polovodičových heterostruktur C-V metodou
Staroceska bible Drazdanska a Olomoucka : kriticke vydani nejstarsiho ceskeho prekladu bible ze 14. stoleti
Statistika pro biologické a lékařské vědy
Stopové prvky v aktivních sedimentech a povrchových vodách
Stress ribbon and cable supported pedestrian bridges : teze doktorské disertační práce k získání vědeckého titulu "doktor věd" ve skupině technických věd
Střevní imunita
Struktura genů kódujících lidské leukocytární antigeny CD48 a CD53
Studium exprese genu pro neutrální proteázu z termofilního kmene Bacillus sp. v Bacillus subtilis
Studium genotoxického účinku cytostatických látek v bakteriálním systému
Studium interakcí potenciálně patogenních hub s antifungálními látkami a faktorů ovlivňujících stanovení parametrů citlivosti in vitro
Studium poinfekční a povakcinační humorální imunity u infekcí viry herpes simplex a protektívního účinku vakcíny proti viru herpes simplex
Studium reakcí neutronového přenosu na některých jádrech P-slupky
Studium struktury složitějších systémů pomocí NMR spektroskopie vysokého rozlišení v pevném stavu
Studium tvorby stereokomplexu mezi isotaktickým a syndiotaktickým polymethylmethakrylátem pomocí neradiačního přenosu energie
Studium vlastností jader v oblasti ²08Pb a silně deformovaných jader Pu
Study of Tetracycline Biosynthesis in Streptomyces aureofaciens by Two-Dimensional Gel Electrophoresis and Other Biochemical Methods
Supramolecular Organization of the GPI-anchored Proteins: Reflection in the Function of CD87 (Urokinase receptor)
Svalové atrofie vyvolané nocicepčním drážděním
Svobodný Francouz
Syntéza stresových proteinů v průběhu sporulace B.megaterium
Systémy měření dynamických dějů v důlních otřesových oblastech
Transformace lineárních funkcionálně-diferenciálních rovnic
Transitional societies in comparison: East Central Europe vs. Taiwan : Prague, May 27-29, 1999
Two Applications of Quantum Chemistry to Biological and Physical Problems
Týden vědy a techniky 6.-12. listopadu 2006 : dny otevřených dveří pracovišť AV ČR
Úvod do kvantové mechaniky
V kontextu tvorby
Vágnost a vícehodnotové logiky
Věda a technika
Věda kontra iracionalita : sborník přednášek
Věda, technika a ženy - ambivalence uplatnění
Vesikulo - arbuskulární mykorrhizní symbióza v agroekosystému
Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné
Vesmír (Praha Print)
Věstn. Akad. věd Čes. repub.
Věstník Akademie věd České republiky
Věstník AV ČR
Věstník AVČR
Vláknový polarizátor s povrchovým plazmonem
Vliv lokalizovaných stavů na elektrické vlastnosti molekulárních látek
Vliv poplatků za znečišťování životního prostředí na chování firmy v regionu
Vliv redoxního stavu akceptorové strany na funkci fotosystému II
Volný čas v komunistickém Československu : dokumentační výstava : 13.9.-7.10.2010, Akademie věd České republiky, Praha
Výběr publikací 1980 - 1994
Vypařování kapky do vícesložkové plynné směsi
Výročni zpráva Jednoty Českých filologů v Praze
Výroční zpráva o činnosti Akademie věd České republiky za rok ...
Výroční zpráva o činnosti za rok ... - Akademie věd České republiky
Využití endomykorhizních hub a rhizosférních bakterií u meristémově množených rostlin jahodníku
Využití koherentního a nekoherentního rozptylu rentgenového záření ke studiu povrchů a vrstevnatých struktur
Vývoj a evoluce antero-posteriorního uspořádání hmyzu : křídelní a abdominální barevné patterny Pyrrhocoridae (Heteroptera)
Vývoj imunitního rozpoznávání buňkami přirozené cytotoxicity se zřetelem na možnosti klinické aplikace
Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí s využitím jazykovězeměpisné metody
Význam imunologických vyšetření u chronických zánětlivých chorob jater
Vztah českých milostných madon k ikonám
Vztah mezi bionomickými strategiemi rostlin a fytofágního hmyzu
Vztah mezi tvorbou, strukturou a funkcí lidského plasmatického fibrinu
Vztah pohybové aktivity, malignity a aktinového cytoskeletu buněk spontanně metastazujícího sarkomu potkana Lew/Cub
Živa : časopis přírodnický
Živa (Praha)
Živa : sborník vědecký
Změny společenstev půdních dvoukřídlých (Diptera) v průběhu sekundární sukcese na opuštěných polích
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NKC NLIlat NUKAT RERO