sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000114427177 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1442 7177
Name: 
Brug, Johannes
Brugge, Jan van
Brugge, Johan Jorisz van
Brügge, Johann von
Coman, Joris de
D.I
D, J.
David, Joris
David Joris (Anabaptist leader, painter)
David Joris (Nederlands kunstschilder)
David Joris (Vertreter der Täuferbewegung, Glasmaler und selbsternannter Messias)
David (Joriszoon)
George, David
Georgi, David
Georgius, Dav
Georgius, David
Georgius, Davidius
Georis, David
Gorge, David
Ioris, David
J, D.
Joris
Joris, David
Joris, David (anabaptist)
Joris, David Georgius
Joris, Jan David
Joris, Jean
Joriss, David
Jorisz, David
Jorisz, Jan
Joriszoon, David
Van Burk, Johan
Van den Broek, Jan
Dates: 
1501 ou 1502-1556
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Two-dimensional nonprojectable graphic
Creation role: 
author
Related names: 
? (s.l.)
Borne, Theodoricus de (II) (Deventer)
Castellion, Sébastien (1515-1563)
Dietz, Ludwig (Rostock)
Mullem, Dirck (Rotterdam)
Pafraet, Albertus (Deventer)
S.n. (S.l.)
s.n. [Dietz, Ludwig] (s.l. [Rostock])
s.n. [Mullem, Dirck] (s.l. [Rotterdam])
s.n. [Tournay, Jasper] (s.l. [Gouda])
Tournay, Jasper (Gouda)
Waite, Gary K. (1955-...)
Titles: 
. 1545. (VD16 ZV 15983)
acht salicheden
Alle vaten sichtmen wtgheven wat sy inhebben: allsoe moeten alle natueren der Kruyden, Creatueren vnde Vruchten der Aerden van Ghlijck, haer vermoeghen vnde aert na voortbrenghen..
anabaptist writings of David Joris 1535-1543
Antwoort tegen die sich beklaecht dat hem alle quaetheit oick inder sieckten ankompt ..
Antwoort unde onderricht D. J. op die vraghe Scipionis N. namelyck, of der wysen wijsheyt oder menschelijcke gheleertheydt niet nutlijck oder nootwendich sy voor den gheloovighen, ... unde voorgheven ..
bysondere ernsthaftighe yverige reden den boetvaerdighen tot troost, raet unde leere: den moetwilligen boosen overst tot dreyginge, straf unde waerschouwinge aen den dach ghegheven
Christelijcke waerschouwinghe aen allen regenten unde overicheden
Claer bericht, hoe Godt (uit liefden) den mensche mit sijn salichmaeckende woort self thuys komt ...
Concerning heretics; whether they are to be persecuted and how they are to be treated; a collection of the opinions of learned men, both ancient and modern; an anonymous work
Cort bericht unde schriftlijck antwoort
cort ende leerlijck tractaat: waer in verhandelt wert, wat dat woort Duyvel sy, ende hoe men 't selvighe in die H. Schift verstaen sal .., Een
Dat eynde komt, dat eynde komt over alle die vier hoecken der aerden, in welcken dach alle dinghen veranderen, verschricken ende beven, of opwecken ende sterven sullen.
Dauidis Georgii Holandi haeresiarchae uita & doctrina, 1559:
David Georgen ausz Holand des Ertzkätzers warhafftige histori, seines Lebens ...
David Gorge, borne in Holland, of his lyfe damnable heresi. -
dialogus of tweespraeck tusschen Peter unde Jan, twee godtlijcke gheleerde welspreeckende verstandige mannen., Een
Dit kan of mach ick ..
Ernstelijcke klage ... aen alle ... overicheden, over den ... aardt Belials ..., hare dienaren ..., die ... leeren yemanden om t'geloof ... te dooden ...
ernsthaftighe vaderlijcke vermaninge aen den waren kinderen Godes .., Een
Exposition ... sur le Livre de Job
geestelijck liedt-boecxken, Een : Inholdende veel schoone sinrijcke christelijcke Liedekens ..
godtlijcke antwoordt unde cort onderwijs op die vragen: ofmen oock meerder leeringe ... van nooden heeft., Een
Heftighe vnde stercke reden sijnder sendinghe, mit ontschuldinge eeniger schelt-woorden vnde meer andere invallende Godtsalige vermaninghen ...
Hoe sich der geloovighe, die een suster of vrouwe tot hem neemt, draghen, ende sy beyden haer jeghen den anderen hebben sullen. Wat houwen ende trouwen te seggen, ende waer toe die echte-stand nut, goet ende oorbaar, van God ingeset is: een clare berichtinge.
Hoort die stemme des Heeren, die voor dat aenghesicht des Heeren wtgaet ..
leerlijck vn christlijck ghespreck
Lerung ende vermaenung ..
Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk, 1983:
nootwendich vermanen unde bedachte reden, allen ghoetwillighen in een opsien ter beteringe voorgeschreven., Een
Onderscheyt van den aart der godtlijcken unde ongodtlijcken ...
Onderwysinge, om die gedachten in den toom te brenghen, ende synen mont in wijsheyt voorsienich te maecken: mit meer andere leeringen, door den Heylighen Geest wt ghenaden voortghebracht.
Onschuldt Davids Jorisz. gedaen unde gepresenteert ..
[Recueil. Oeuvre de David Jorisz]
seer goede onderwysinghe der wijssheit ende leringe der waerheit beide voer olden ende jongen., Een
seer goede vermaninghe of onderwysinghe voor alle goetwillige Godvreesende herten des geloofs., Een
seer schoon unde heerlyck tractaet off onderwys van Godes Gheest, Liefde unde Stemme, mit die Verlooren Mensche., Een
stemmelijcke reeden
sterck eewich-levende woort: Hoe dat God alle dingen werckt in allen: dat hem oock alleen in allen dat lof ende den prijs toekomt, van dat inwendige als van dat wtwendige .., Een
Straffinghe ende leer. Alle schrift van Got ingegeven is nutte ..
Straffinghe ende leer. Roep (du Propheet) ende holt niet ..
suyverlijcke bewijsreden van Godes woort, wie sich t'selve te hooren, te kennen unde recht nae den gheest te hebben beroemen mach ..., Een
T'wonder-boeck: waer in dat van der werldt aen versloten gheopenbaert is
T' Wonderboeck. -
Trouwhertige vermaninghe tot den dienst Godes ...
twesprake tuschen een meister ende sijn discipel .., Een
Van dat gherechte waere Sion ende Hierusalem een waerachtich klaer bericht ..
Van dat vergaen en̄ naeuolgen, blyuen en̄ vergaen moet.
Van de ongerechte en̄ die gerechte waere predicanten.
Van der liefden schoonheyt.
Van die aart, blindtheyt, dwalinghe vnde duysternisse deser arge boose werlt : wie vnde welcke het lichaem Christi sijn, mit aenwysinghe des rechten wechs... ; Wtghegaen in Januario, int Jaer 1556.
Van die mensche ende sijn gerechticheyt, seer lieflijcke vragen, mit bescheydelijcke antwoorden.
Van die offerhande ende gaven, die een Christen den Heere dagelijcks schuldich is : een schoon bericht des levendigen verstants.
Van die vreemde tonghen of talen der menschen, aan u myne kinderen verschreven ... Wtgheghaen int jaer 1545.
Van menigerley aart der menschen vianden, hare listen ende bevechtingen te leeren kennen : om die door Godes genade te wederstaen ende onder te brenghen ...
Van't gebruyck der spysen, ende des menschen dagelijckschen handel.
Van 't gheloof een heylich wacker vermanen, een sterck levendig eewich woort, voor die God-vreesende bekommerde hongherige ende dorstige zielen des geloofs.
Vanden eed des verbonts Godes, ofvan den eersten intrey des christelijcken levensbeginsel
Verclaringhe vant Vader onse, ..
Verklaringhe der Scheppenissen, an u mijn beminde kinderen unde ghebroeders, liefhebberen Christi alleen verschreven.
Volcomen bericht: hoemen sich in gehoorsaemheydt des gheloofs ..
Vraege, hoet kompt dat eyner wel tgoede voerneemt ende dat niet goet is doet, laet dath hy doen solde.
Waerachtige aenwysinghe unde claer verhael van die wederbrenghinghe des menschen : oock van die bedriechlijcke valsche argelistighe aart Lucifers, hoe hy sijn fenijn in desen lesten tijdt (deur syn dienaren) noch schieten sal: unde van synen val, ..
waerachtighe fyne reden unde ghespreck tusschen twee ghebroederen A. unde N. uut den goeden schat eens milden heraten ghebertsen onder ghevloeyt, Een
Waerschouwinge und vermaeninge ..
Waerschouwinghe voor den dach des Heeren, dat niemant yet wijslijcks of waerachtlijcks anvanghen oder doen en kan sonder d'eewighe wijsheydt, waerheyt unde kennisse Christi.
Wat die weth sy : waer-om unde toe sy nootwendich gegheven : unde wat onderscheyt dat tusschen die wercken des weths Christi sy ...
Wten monde stemmelijck gesproocken. Dit sy tot niemant gesproocken dan tot den benauden bekommerden zielen.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LAC LC N6I NKC NLI SUDOC SWNL WKD
BOWKER
NTA
TEL