sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000114686937 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1468 6937
Name: 
E. Gene Smith (American Tibetologist)
E. Gene Smith (amerikkalainen Tiibetin tutkija)
Gene Smith
Smith, E. Gene
Smith, Ellis G.
Smith, Ellis Gene
Smith, Gene
Dates: 
1936-2010
Creation class: 
Computer file
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
writer of accompanying material
Related names: 
'Jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas (1813-1899))
Demo, Ngawang Gelek (1939-)
International Academy of Indian Culture
Koṅ-sprul
Lokeśa Candra, 1927-
Lokesh Chandra (1927-....))
Prats, Ramón (19..-....))
Schaeffer, Kurtis R.
Schaeffer, Kurtis R. (1966-...)
Tibetan Buddhist Resource Center
མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ། (1846-1912))
Titles: 
15th century Tibetan compendium of knowledge, 1969:, A
Among tibetan texts history and literature of the Himalayan Plateau
autobiography of the first Panchen Lama Blo-bzang-chos-kyi-rgyal-mtshan, The
Biography of tshe-gling yongs-'dzin Ye-shes-rgyal-mtshan
Brieven van E. Gene Smith, geschreven aan Fokke Sierksma (1917-1977)
Collected works of Thuʼu-bkwan Blo-bzang-chos-kyi-nyi-ma
Core text collections
illustrated Tibeto-Mongolian materia medica of Āyurveda, An
Kongtrul's encyclopaedia of Indo-Tibetan culture.
Li shi gur khang sogs
Myos byed kyi btung ba'i nyes dmigs mdo rgyud bstan bcos rnams las btus pa nyes pa'i 'phrang sgrol
O rgyan chen po'i ma 'ongs lung bstan dang gang zag sgos kyi lung bstan nyi zla'i rgya can
Padma gling pa'i lo rgyus sogs
pandita and the siddha Tibetan studies in honour of E. Gene Smith, The
Rang grol skor gsum and Byang chub kyi sems kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo : sources for the understanding of rDzogs chen meditation
Research library of scanned Tibetan literature approximately 12,000 volumes of Tibetan texts.
Rin chen gter mdzod mtshur phu par ma'i dkar chag
rNying ma pa'i dpe tho sna tshogs
rNying ma pa'i gter ston 'ga'i rnam thar mdor bsdus kyi zin tho
Sa gsum na mngon par mtho ba rdo rje sgra dbyangs gling gi zhal 'don bskang gso'i rim pa phyogs gcig tu bsgrigs pa'i ngo mtshar nor bu'i 'phreng ba skal bzang gzhon nu'i mgul rgyan the collected liturgical texts of gNas chung rdo rje sgra dbyangs gling, the residence of the State Oracle of Tibet
Sa skya'i bla ma 'ga' yi rnam thar phyogs bsgrigs.
Sa skya pa'i lo rgyus dpyad gzhi zur bkol
Śad mdzod yid bzhin nor bu
sGra dang mngon brjod kyi bstan bcos
sKyes bu dam pa rnams kyi rnam par thar pa rin po che'i gter mdzod
Tā ra nā tha'i rang rnam ma bcos lhug pa'i rtogs brjod
Tibetan Buddhist Resource Center digital collections
Tibetan catalogue
Tibetan chronicle of Padma-Dkar-Po
Tibetan digital library.
Tshad ma rigs pa'i gter gyi rnam par bshad pa rigs pa ma lus pa la 'jug pa'i sgo a commentary on the Tshad ma rigs gter of Sa skya Paṇḍita
Wa shing thon slob grwa chen mo'i nang bzhugs pa'i bod yig dpe cha'i dkar chag
Works.
Zab mo'i gter dang gter ston grub thob ji ltar byon pa'i lo rgyus mdor bsdus bkod pa rin chen bai ḍūrya'i phreng ba
ཀམ་ཚང་བཀའ་བརྒྱུད་དང་རིས་མེད་དཔེ་ཐོ།
གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ།
གདམས་ངག་མཛོད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།
གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་གི་རྣམ་ཐར་དང་བོད་སྨན་སྐོར་གྱི་ཟིན་ཐོ།
ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཟིན་ཐོ།
ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རང་རྣམ་མ་བཅོས་ལྷུག་པའི་རྟོགས་བརྗོད།
དཀར་བརྒྱུད་གསེར་འཕྲེང་། a golden rosary of lives of eminent gurus
དཔྱལ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡི་གེ།
དཔལ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་ཞབས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཆ་ཤས་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་དད་པའི་རོལ་མཚོ།
བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྣམ་དབྱེ་ངོ་བོ་ནུས་མིང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དྲི་མེད་ཤེལ་ཕྲེང་།
བྱང་གཏེར་དང་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་ཆོས་སྐོར་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དཔེ་ཐོ།
བླང་དོར་གསལ་བར་སྟོན་པའི་དྲང་ཐིག་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ཉེར་གཅིག་པ།
བཤད་མཛོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
བསྟན་བཅོས་བཻ་ཌཱུར་དཀར་པོ་ལས་དྲི་ལན་འཁྲུལ་སྣང་གཡའ་སེལ་དོན་གྱི་བཞིན་རས་སྟོན་བྱེད།
བོད་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའི་ཤིང་པར་གྱི་ཐོ།
མངོན་བརྗོད་འཆི་མེད་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་འདོད་འཇོའི་བ་མོ།
མྱོས་བྱེད་ཀྱི་བཏུང་བའི་ཉེས་དམིགས་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་བཏུས་པ་ཉེས་པའི་འཕྲང་སྒྲོལ།
མེས་པོའི་ཞལ་ལུང་ལས་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།
ཝ་ཤིང་ཐོན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་བཞུགས་པའི་བོད་ཡིག་དཔེ་ཆའི་དཀར་ཆག
ཟ་ཧོར་གྱི་བནྡེ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་འདི་སྣང་འཁྲུལ་པའི་རོལ་རྩེད་རྟོགས་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་དུ་ཀཱུ་ལའི་གོས་བཟང་།
ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཕྲེང་བ།
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག་གི་མཆན།
འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔྱད་གཞི་ཡིག་རིགས།
འཛམ་གླིང་ཆེན་པོའི་རྒྱས་བཤད་སྣོད་བཅུད་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་།
རྒྱལ་བ་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར། དཔག་བསམ་སྙེ་མ་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།
རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་སོགས་ལས་ཟུར་ཕྱུང་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོ།
རྙིང་མ་པ་གཏེར་སྟོན་ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་ཀློང་ཡངས།
རྙིང་མ་པའི་གཏེར་སྟོན་འགའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།
རྙིང་མ་པའི་དཔེ་ཐོ་སྣ་ཚོགས།
རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་དཀར་ཆག
རྩོད་ལན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
རྫོགས་ཆེན་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོའི་རྣམ་ཐར།
རིག་པ་འཛིན་པ་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་སྐལ་བཟང་དགའ་སྟོན།
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་མཚུར་ཕུ་པར་མའི་དཀར་ཆག
ལྷ་ལུང་དཀར་ཆག
ལི་ཤི་གུར་ཁང་སོགས།
ས་གསུམ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་ཞལ་འདོན་བསྐང་གསོའི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པའི་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ་སྐལ་བཟང་གཞོན་ནུའི་མགུལ་རྒྱན། the collected liturgical texts of gNas chung rdo rje sgra dbyangs gling, the residence of the State Oracle of Tibet
ས་སྐྱ་པའི་ལོ་རྒྱུས་དཔྱད་གཞི་ཟུར་བཀོལ།
ས་སྐྱའི་བླ་མ་འགའ་ཡི་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།.
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད།
སྒྲ་དང་མངོན་བརྗོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས།
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རབ་བྱམས་ནོར་བུ་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ།
སྲོག་བདག་ཨ་བསེ་དང་ཤུགས་ལྡན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
སླེ་ལུང་བཞད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྩོམ་སྐོར་གྱི་ཟིན་ཐོ།
ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་དང་གང་ཟག་སྒོས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་ཉི་ཟླའི་རྒྱ་ཅན།
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NKC NUKAT SELIBR SUDOC WKD
BOWKER
NTA
TEL