sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000115439428 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1543 9428
Name: 
G, J.
G, J.H.
Glasemaaker, J. H.
Glasemaker, I.H.
Glasemaker, J.H.
Glasemaker, Jan H.
Glazemacher, Ian Hendrik
Glazemaker, I.H.
Glazemaker, J. H.
Glazemaker, Jan H.
Glazemaker, Jan Hendrik
I. H. G
J. G
J. H. G
Jan Hendrik Glazemaker
Dates: 
1620-1682
Creation class: 
cre
Language material
Text
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Arentsz, Pieter (II, Amsterdam)
Bentivoglio, Guido (co-author)
Cardano, Gerolamo (co-author)
Della Valle, Pietro (1586-1652)
Della Valle, Pietro (co-author)
Descartes, René (1596-1650)
Descartes, René (co-author)
Descartes, René (is René du Perron, 1596-1650.)
Du Ryer, André (ca.1580-ca.1660.)
Goedesberg, Gerrit van (Amsterdam)
Grindal, Johannes (1616?-1696)
Happel, Eberhard Werner (co-author)
Homère (co-author)
Hoorn, Jan Claesz ten (Amsterdam)
Houthaeck, Tijmon (Amsterdam)
Kircher, Athanasius (co-author)
La Serre, Jean Puget de (ca1593-1665.)
Montaigne, Michel de (co-author)
Puget de La Serre, Jean (co-author)
Rieuwertsz, Jan (I, Amsterdam)
Rycaut, Paul (co-author)
Sandys, George (co-author)
Spinoza, Benedictus de (1632-1677)
Titles: 
A relation of a journey begun An. Dom. 1610 : foure bookes containing a description of the Turkish Empire, of Aegypt, of the Holy Land, of the remote parts of Italy and islands adjoyning
Aanhangsel, begrypende de vyfde en zevende Tegenwerpingen
Alle de voortreffelijke reizen van de deurluchtige Pietro della Valle, Edelman van Romen, In veel voorname gewesten des werrelts, sedert het jaer 1615, tot in 't jaar 1626 gedaan: Uit zijn schriften, aan Mario Schipiano geschreven
Alle de werken
Annotationes, of Aanteekeningen op 't Nieuwe Testament
Argenis
Beginselen der wysbegeerte
beschryving der reizen van Volkert Evertsz
Boeken van de weldaden
Brieven, aan veele hoog-geagte personen, van verscheide ampten, geschreven : handelende van de over-natuur-kunde, natuur-kunde, zede-kunst, genees-kunst, wis-kunst, zang-kunst, en werk-daad, enz. : zijnde ten hoogsten dienstig, om de voorgaande werken des schrijvers te verligten, en duidelijker te doen verstaan
D'Argenis van I.Barclai, met de de Sleutel der verzierde namen
De heilige Katerina martelares, treurspel...
De Iliaden van Homerus,... nieuwelijks door J. H. Glazemaker vertaalt...
De Spiegel di niet vleyd...
De Volkome beschrijving der voortreffelijcke reizen...
Essais.
Éthique : avec le texte intégral de l'Appendice du livre I
Gebed voor de vrede van de Kerk
geneuchten des doots, De : tot wechneeming van d'afkeer en schrik, die wy daar af hebben.
graf der godverloghenaars., Het : Tot bewijs der gruwelijkheit van dusdanige boze menschen.
heilige Katerina martelares
Historie der nederlantsche Oorlogen, sedert het vertrek van Filippus de Tweede, Koning van Spanjen, uit de Nederlanden, tot aan het twaalf jarig bestant, door de Kardinaal Bentivoglio... nieuwelijks uit d'italiaansche in de nederlantsche taal, door J. H. Glazemaker, vertaalt
Historie der Nederlantsche oorlogen, sedert het vertrek van Filippus de Tweede, Koning van Spanjen, uit de Nederlanden, tot aan het Twaalfjarig Bestant
Historie der Oostersche lantschappen.
Historie, van 't leven en bedrijf van Alexander de Groot
Iliaden., De : Part 1.
Iliaden van Homerus
Klare en waarachtige beschrijving van de leste beroerten en afval der Portugezen in Brasil; daar in d' oorsprong dezer zwarigheden en oorlogen klarelijk vertoont worden.
Kort begryp der zangkunst
liefde op haar troon, daar in op een leersame wijze, tot toepassing aan alle godvruchtigen, het leven van d'eerw. Vader Bernard vertoont word, De
Mahomets Alkoran, 1658:
Mausoleum, of Pronkgraf van Isabella Klara Eugenia van Oostenrijk, infante van Spanjen., 't : Daar in de nietigheit der werreltsche grootheden aan alle menschen, en inzonderheit aan de groten, ten toon gestelt word.
Meditationes de prima philosophia: of Bedenkingen van d'eerste wysbegeerte: in de welken Gods wezentlykheit, en d'onderscheiding der menschelijke ziel van 't lighaam betoogt worden.
Neroos Lof, van Hieronymus Cardanus,... en nu uit het latijn door J. H. Glazemaker
Nieuwe en naaukeurige beschryving van't Serrail of hof van de Turksche kaizer.
Onderwys, om door een korte middel tot de ware godgeleertheit, en kennis van de Heilige Schrift te geraken. Verhandeling, tegen 't verbod van 't Vleesch-eeten, tegen d'inzetting der heilige Dagen, en van't huwelijk der Priesters. : Verantwoording tegen Nicolaus Ecmondanus, over Paulus woorden, ...
Onderzoek der waarheit, door 't naturelyk licht
Opera Gatakeri, ofte alle de theologische wercken van ... Thomas Gataker ... : vervatende verscheyde uytgelesene, leersame en troostelijcke uytleggingen van eenige der voornaemste plaetsen des Ouden ende Nieuwen Testaments
passions de l'ame, of De lydingen van de ziel, Les
present state of the Ottoman Empire., The
Principia philosophiæ
Proeven der wys-begeerte : ofte Redenering. Om door bequame middelen de reden wel te leiden .... Als mede de verre-gezigtkunde, met een ontwerp van de dierige lichamen, en vorming der vrugt in de baar-moeder. Voorts van de Meet- en Zang-kunst; met een Verantwoording tegens G. Voetius
Psalmen, of Lofzangen : tot uitmeeting van Gods onëindelijke eigenschappen
rampspoedige scheepvaart der Franschen naar OostIndien, onder 't beleit van Augustyn van Beaulieu., De
rechtzinnige theologant
Redenering van 't beleed, om zijn reden wel te beleiden, en de waarheit in de wetenschappen te zoeken
redenkonst
Regulae ad directionem ingenii
Regulen van de bestieringe des verstants
Romainsche historien
Sandys voyagien
schat der soberheit of Bequame middel tot onderhouding der gezontheit, en bewaring van de volkomenheit der zinnen, van 't verstant, en van de geheugenis aan d' uitterste ouderdom, De
spiegel, die niet vleyd, De : handelende van de verachting der werelt, en van de bedenkingen des doots
Staatkundige vermaningen en voorbeelden, die de deughden en zonden der vorsten betreffen
stervende Maacht op de berg van Kalvaria; met een bequame en nutte toepassing op het menschelijk geslacht, De
Theologiae vere christianae apologia.
Thesaurus exoticorum oder Eine mit aussländischen Raritäten und Geschichten wohlversehene Schatz-Kammer
Thomas Morus, of De zegepraal des geloofs, en der stantvastigheit. : Treurspel.
Thomas Morus, of de Zegepraal des geloofs en der stantvostigheit, treurspel...
Toonneel der vverreltsche veranderingen [...]. Uyt verscheyde schryvers. : Part 1.
Toonneel der werreltsche veranderingen, door deftige, vermakelijke en ware geschiedenissen afgebeelt, daar in, onder hoge en lage staten van menschen, zuivere liefden, schrikkelijke veinzingen, ... en ontellijke sporeloze hertstogten spelen
Toonneel der werreltsche veranderingen, door deftige, vermakelijke en ware geschiedenissen afgebeelt... uit verscheide schrijvers, door J. H. Glasemaker vertaalt
Toonneel der werreltsche veranderingen, door deftige, vermakelijke en ware geschiedenissen afgebeelt,... Uyt verscheyde Schryvers, door J. H. Glazemaker, vertaalt
Toonneel van China... nieuwelijks door d'E. Vader Athanasius Kircherus,... in 't latyn beschreven, en van J. H. Glazemaker vertaalt...
treur-toonneel der doorluchtige mannen onser eeuwe. Waer op den val der grooten levendigh vertoont wordt, Het
Tweevoudige beschryving van Mahomets leeven
Van de verhevelingen
Verantwoording aan d'achtbare overigheit van Uitrecht. In de welke de lasteringen, en valsche beschuldigingen van enigen zijner tegenstrevers tegen hem klarelijk ontdekt worden
Verantwoording van de ware christelyke godgeleertheid gelyk dezelve voorgedragen en gepredikt word van het volk, spotsgewyze Quakers genaamd : behelzende een volkomen verklaring en verdediging hunner beginselen en leerstukken ... : Mitsgaders een volkomen beantwoording der krachtigste tegenwerpingen, die hun doorgaans voorkomen
Verhaal van de tegenwoordige staat van het turksche kaizerryk, aangetekent en beschreven... door de heer Rykaut,... door J. H. Glazemaker vertaalt...
Verhaal van de tegenwoordige staat van het Turksche kaizerryk, aangetekent en beschreven gedurende 't gezantschap des graafs van Winchelsei ... by Sultan Mahomet Han, de vierde van die naam, die heden heerscht
Verhandeling over 't sober leven
Verhandeling van het licht
Voyagien, Behelsende een Historie van de Dorfmonckelijcke ende tegenwoordige Standt des Turcksenrijcks hare Wetten / Regeeringe / Politie / Krijghs-macht / Hooben van Justitie / ende Koop-handel. Als mede, van Ægypten ; d'Antiquiteyt, verborgene Characteren, Ordinantien, Custuymen, Discipline, ende Religie der Ægyptenaren …
Voyagien, behelsende een historie van de oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks
Werken ... bestaande in zijn proeven
wonderen der Goddelijke liefde;, De : tot een school verstrekkende, om door gedult in de rampen dezes werrelts de gelukzaligheden van d'andere werrelt te leren verkrijgen.
wonderlyke reizen
Zedelyke gedachten van Markus Aurelius Antoninus
Zedige werken van L. Annæus Seneka ...
zes reizen van de heer J. Bapt. Tavernier, baron van Aubonne., De : Die hy, gedurende de tijt van veertig jaren, in Turkijen, Persiën, en in d'Indiën, langs alle de wegen, die derwaarts strekken, gedaan heeft.
Notes: 
Sources: 
VIAF LC NKC NLI WKD
BOWKER
NTA