sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000116151549 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1615 1549
Name: 
Aderet
Rabinovits-Teʹomim, Elijah David
Rabinovits-Teʼomim, Eliyahu Daṿid
Rabinovits-Teʾomim, Elijah David
Rabinovits-Teʾomim, Eliyahu Daṿid
Rabinovits Teʾomim, Eliyahu Daṿid ben Binyamin
Rabinowitz, Elijah David
Rabinowitz-Teomim, Elijah David ben Benjamin
Rabinowitz-Teomim, Eliyahu David
Teʹomim, Elijah David Rabinovits-
Teʼomim, Eliyahu Daṿid Rabinovits-
Teʾomim, Elijah David Rabinovits-
Teʾomim, Eliyahu Daṿid ben Binyamin Teʾomim-
Teʾomim, Eliyahu Daṿid Rabinovits-
אדר"ת
אדרת
״האדר״ת״
רבינוביץ־תאומים, א. ד
רבינוביץ־תאומים, אליה דוד בן בנימין
רבינוביץ ־ תאומים, אליהו דוד
רבינוביץ־תאומים, אליהו דוד בן בנימין
רבינוביץ־תאומים, אליהו דוד בן בנימין (האדר״ת)
רבינוביץ־תאומים, האדר״ת
תאומים רבינוביץ, אליהו דוד
תאומים־רבינוביץ, אליהו דוד בן בנימין
Dates: 
1845-1905
Creation class: 
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
Ḳuḳ, Avraham Yitsḥaḳ ha-Kohen (1866-1935; Beziehung familiaer; see also from)
גנוט, שמואל ברוך
הלל, שלום בן יעקב משה
זלצמן, בנימין בן ברוך דב
חיון, אברהם בן נסים
יעקב בן אשר, 1269 (1343)
יפה, מרדכי בן אברהם (1530-1612)
נריה, משה צבי (1913-1995)
עמיחי, יהודה הלוי
רבינוביץ-תאומים, צבי יהודה בן בנימין (1845-1887)
רביניביץ תאומים, צבי יהודה בן בנימין
Titles: 
Aḥarit ha-shanim
Ḥeshbonot shel mitsṿah
ʻEne Binyaim
ʻEne Binyamin.
ʻOver oraḥ : ḥidu T. be-ʻinyanim shonim mi-ket. y.
Maʻaneh Eliyahu
Megilat simanim
Seder Eliyahu, c1983:
Seder Eliyahu : toldot ha-Gaʼon Rabi Eliyahu Daṿid Rabinovits-Teʼomim (ha-Aderet)
Sefer Aḥarit ha-shanim : yevaʼer mitsṿat ṿidui maʻaśrot ...
Sefer Ḥeshbonot shel mitsṿah : ḥaḳirot, ḥidushim ṿe-heʻarot ʻal Sefer ha-ḥinukh
Sefer ʻEne Binyamin : ḥidushe Masekhet Berakhot : beʼure maʼamre "hainu de-amre inshe" sheba-Shas.
Sefer Makhshire mitsṿah : be-ʻinyene 613 mitsṿot ... : le-vaʼer kol derashot Ḥazal ʻal tevot "davar" ṿe-"oto" sheba-Torah
Sefer Shevet aḥim : ʻal kelale ha-Shas
Sefer Tefilat Daṿid : otsar perushim, ḥidushim ṿe-heʻarot ʻal sidur ha-tefilah le-ḥol, Shabat u-moʻadim, yotsrot u-fiyuṭim
Sefer Zekhor le-Daṿid : maʻarakhot, zikhronot u-khelalim meḥudashim, ḥiḳre halakhot u-veʼure leshonot Ḥazal ṿe-hagdaratam ... : ʻinyene mitsṿat beʻur maʻaśerot sheba-shanah ha-reviʻit ṿeha-sheviʻit shel shemiṭah ṿe-ʻinyan mitsṿat ṿidui maʻśer ...
Selections.
Sheloshah sefarim niftaḥim
Shemaʻ Eliyahu
Shevet aḥim
Sheʼelot u-teshuvot Maʻaneh Eliyahu
Shut Maʻaneh Eliyahu
Tefilat Daṿid
Tosfot ha-RaSHBA ʻal masekhet Pesaḥim.
Zekher la-miḳdash : ʻal mitsṿat haḳhel
Zekhor le-Daṿid
אגרות אל יעקב ריפמן : בעניני ספרים.
אגרות מירושלים אל שלמה טוביה נימן
אדר האדר"ת
אזהרות
אחרית השנה : יבאר מצות וידוי מעשר ... ככלות שני המעשרות פעמים בכל שבוע ... בשנה הרביעית והשביעית ...
אחרית השנים
אלה דברי הברית
אמרות טהורות : יורה דרכי התשובה ואופניה ... יבאר ... מקראות ודברי חז"ל ...
‏ארבעה ספרים נפתחים /‏
בריתו להודיעם.
החלוקים שבין אנשי המזרח ובני ארץ ישראל
זהב שבא : על תוספות הרשב"א למסכת פסחים
‏זכור לדוד
זכר למקדש : על מצוות הקהל
חדושי הגאון האדר"ת
חידושי הגאון האדר׳׳ת : תשובה מאהבה, תשובה ע׳׳י יסודים, גפן אדר׳׳ת
חשבונות של מצוה
טור ...
טורים.
יגדיל תורה
יקר האדרת : לקוטי אורות
לא תסיג גבול רעך : ... לאחינו בני ... רוסיא ופולין ... לבלתי יהין ... לקבוע קופות ... זולת לשם קופת רמבעה"נ ...
לבוש.
לקט יוסף : על הלכות מליחה.
מאורות נריה - אדר ופורים : קובץ זכרון למורנו הרב משה צבי נריה : מאמרים ושיחות מעזבונו הקשורים בחודש אדר ... תולדותיו, סיפורים אודותיו וקצות דרכיו ... לקט חידושי תורה מאת ... האדר"ת ...
‏מגלת סמנים
מכשירי מצוה
מענה אליהו
מצוות הקהל
מצות ודוי מעשרות
מצות וידוי מעשרות : הוא ספר אחרית השנים : יבאר מצות וידוי מעשרות ... .
נפש דוד : ... הליכות חיי אדם ... הנהגותיו ... ואורחותיו ... אשר העלה על הכתב באחרית ימיו כדברי הדרכה לבניו ולביתו אחריו
סדר פרשיות : ביאורים, פירושים וחידושים על חמשה חומשי תורה
ספר אחרית השנים : יבאר מצות וידוי מעשרות ...
ספר אמרות טהורות : יורה דרכי התשובה ואופניה ... יבאר ... מקראות ודברי חז"ל ...
ספר ‏זכור לדוד :‏ ‏מערכות ,זכרונות וכללים מחודשים חקרי הלכות וביאורי לשונות חז"ל והגדרתם ... : עניני מצות ביעור מעשרות שבשנה הרביעית והשביעית של שמיטה וענין מצות וידוי מעשר ... /‏
ספר זכר לדוד
ספר חשבונות של מצוה : חקירות, חידושים והערות על ספר החינוך
ספר לבוש התכלת : והוא הלבוש הראשון מעשרה
ספר לבוש מלכות
‏ספר מגלת סמנים :‏ ‏לבאר, לתקן ולהגיה כל סימני הש׳׳ס ... : לבאר כל לשון ״יראה לי״ שבדברי הרמב׳׳ם ... /‏
ספר מגלת סמנים : לבאר, לתקן ולהגיה כל סימני הש"ס הנזכרים בתלמוד בבלי : ... ספר תשובה מיראה : לבאר כל לשון 'יראה לי' שבדברי הרמב"ם ... עם הוספות ותיקונים
ספר מכשירי מצוה : חידושים בעניני תרי"ג מצות ... הגהות והערות בדברי מוני המצות וסדר מנין המצות : ... קונטרס שמר את הדבר וקונטרס אותו אדבר לבאר כל דרשות חז"ל על תיבות 'דבר' ו'אותו' הנאמרים בתורה
ספר משנת רבי בנימין
‏ספר עובר אורח :‏ ‏(שמע אליהו) : והוא חידו״ת ופלפולים בענינים שונים שנתחדשו בשיחות בין המחבר לגדולי ישראל ... בשנים תרנ״ז־תרנ״ט /‏
ספר עובר אורח : שמע אליהו : והוא חידו"ת ופלפולים בענינים שונים שנתחדשו בשיחות בין המחבר לגדולי ישראל בשבתם אצלו בשנים תרנ"ז-תרנ"ט
ספר עובר ארח
ספר עיני בנימין :‏ חידושי מסכת ברכות : ביאורי מאמרי "היינו דאמרי אינשי" שבש"ס.
ספר פאת השלחן : והוא סוף וסיום לארבע שלחן ערוך אשר נחסר בסדרי השלחנות אלו הלכות מהלכות ארץ ישראל, והם הלכות פאה והלכות לקט והלכות שכחה והלכות מ"ע והלכות דמאי והלכות שביעית ועוד כמה דיני א"י הנוהגים ... וסדרתים בקצרה בלשון שלחן ערוך ומצדו ביאור ארוך ... בשם בית ישראל ...
ספר שבת אחים : על כללי הש״ס
‏ספר תפלת דוד :‏ ‏אוצר פירושים ,חידושים והערות על סידור התפלה לחול ,שבת ומועדים ,יוצרות ופיוטים /‏
‏עובר אורח : חידו״ת בענינים שונים מכת״י
עיני בנימין
פירוש בעל הטורים על התורה : פרפראות מגימטריאות וטעמי המסורות ... על פי כתבי-יד ודפוס ראשון ...
פנה ויתד : להנהגת המושבה ראשון לציון.
פרוש בעל הטורים על התורה
קונטרס את דבר המשפט : מעט חידושים והערות על טוש"ע חו"מ
קונטרס זכר למקדש : על מצות הקהל
קונטרס כדבר בעתו : יבאר מצות הקהל ...
קונטרס תשובה מיראה
רשימות ביבליוגרפיות במשנת הגאון האדר"ת
שאלות ותשובות מענה אליהו
שבת אחים
שו״ת מענה אליהו
‏שלשה ספרים נפתחים /‏
‏שמע אליהו
תוספתא חילוקי דינים : ובאו בה חמשים חילוקי דינים בין בני ארץ ישראל ובני בבל : הביאה ... הרש"ל בסוף ספרו ים של שלמה על מסכת בבא קמא עם ביאור תקנת ארצות : לבאר דברי החילוקים ומקורותיהם בשני התלמודים ... והראשונים
‏תפילת דוד /‏
‏תפלת דוד
תקנות הגאונים בעד אחינו יושבי ארץ הקדושה :.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLIheb WKP
BOWKER