sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000117694596 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1769 4596
Name: 
Liefhebber, een
S, W.
Sevelius, Guil
Sewel, Guil
Sewel, Guillaume
Séwel, W.
Sewel, Wil
Séwel, Willem
Sewel, William
Sewel, Williem
Sewel, Willijam
Sewell, Willem
Sewell, William
W.S
William Sewel
William Sewel (Dutch historian)
William Sewel (Nederlands schrijver)
Zewel, Willem
Dates: 
1653-1720
Creation class: 
cre
Language material
Manuscript language material
Text
Creation role: 
author
contributor
translator
writer of accompanying material
Related names: 
Arnauld, Robert (d'Andilly, 1589-1674.)
Havercamp, Siwart (1684-1742)
Hegesippus
Josephus, Flavius
La Grue, Philippe
Leti, Gregorio
Meredith, Hugh
Mortier, Pierre
Schagen, Marten (Amsterdam)
Sherlock, William (ca1641-1707.)
Swart, Jan (Amsterdam)
Swart, Steven (wed., Amsterdam)
Viret, Abraham (1691-176.?)
Wafer, Lionel (ca. 1660-ca. 1705)
Titles: 
aaloudheden van Rome, of beschryving van de geleerdheyd en opvoeding der Romeynen, De : van de opkomst, voortgang, en 't verval van den Roomschen Staat : en van den gódsdienst, Regeering, wetten, straffen, manier van oorlogen, en veel andere merkwaardige gewoonten en plegtelykheden
Alle de werken, behelzende twintig boeken van de Joodse oudheden, 't verhaal van zyn eygen leeven, de histori van de oorlogen der jooden tegens de Romeynen, zyne twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen : waarbij komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula
Alle de werken van Thomas Brown ... verdeelt in vijf deelen ...
allies and the late ministry defended. Dutch
boekzaal der geleerde wereld
compendious Guide to the English Language
compleat dictionary, Dutch and English
Dertiende berispdicht
gansche rechtpleeging in Westmunster-Hal, op de betichting tegen James graaf van Derwentwater [...] en William lord Nairn., De
geallieerden en de laatst-voorgaande Engelsche ministers verdeedigd, tegen Vrankryk, en de tegenwoordige vrinden van Vrankryk., De
Gevaar van te yveren, dóch niet ten goede. Óf Aanmerkingen op Dr. Sacheverels predikacie. Gedaan [...] den 16. november 1709., 't
gevaar van valsche broederen, zo in de kerk als in den staat, vertoond in eene predikacie, gedaan [...] den 5/16 nov. 1709., Het
Gezang aan den koning, op zyn' majesteyts aankomste in Holland, in den jaare 1695.
Good advice to the Church of England. Dutch
Grammaire flamande
Grammaire hollandoise : contenant tout ce qui est nécessaire pour apprendre facilement ... à lire, parler et écrire correctement en cette langue ...
Groot woordenboek der Engelsche en Nederduytsche taalen
Histoire du vieux et du nouveau testament...
Histori van de opkomste, aanwas, en voortgang der Christenen, bekend by den naam van Quakers : ondermengd met de voornaamste staatsgeschiendenissen van dien tyd, in Engeland voorgevallen. En met authentike stukken voorzien
Historie der Jooden, of Alle de werken van Flavius Josephus ...
Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met ontrent vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden.
history of the rise, increase and progress of the Christian people called Quakers, The : intermixed with several remarkable occurrences
Kleine bijbel van Mortier
Koning Davids val en wederopryzing : in dicht beschreeven
Korte wegwyzer der Engelsche taale.
leeringe der duyvelen, beweezen te zyn de groote afval deezer laatste tyden. Of Een proeve, strekkende om die onbehoorlyke kundigheden en bevattingen, welke de menschen van de demons en quaade geesten hebben, te verbéteren., De
leeven en afbeeldsel der roemruchtige vorstinne Maria de Tweede .../ Gilbert Burnet, Het ; uit het Eng. vert. en met eene voorreede door W. Séwel.
leeven van mevrouw Olimpia Maldachini, die te Rome de heerschappy voerde, onder de regeeringe van Innocentius de 10, Het
leeven van Sixtus den vyfden, paus van Rome, Het
Misslagen aan weerkanten, of schetse van de eerste oorzaak, den voortgang, en de verderflyke gevolgen van de verdeeldheden der Engelsche landaard: toonende dat de hoofden en leydslieden van wederzyden, altoos de ligtgeloovighyd hunner byzondere partyen misleyd hebben, ...
Nederduytsche spraakkonst, waarin de gronden der Hollandsche taale naauwkeuriglyk opgedólven, en zelfs voor geringe verstanden, zo ten aanzien der spellinge als bewoordinge, duydelyk aangeweezen zyn
Nieuwe reystogt en beschryving van de land-engte van Amerika, behelzende een verhaal van des schryvers verblyf en zonderline avonturen aldaar... Mitsgaders de indiaansche inwoonders, hunne gestalte, aardt, ... Beneffens eenige merkwaardige ontmoetingen in de Zuydzee en elders
Op de ongelukkige reystogt van Jonathan Dickenson, en de zynen
perils of false brethren. Dutch
Stichtelyke redenvoeringe wegens het toekomende oordeel
Taalkundige geschriften (1707-1711) met de "Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitse tale"
To the king. An ode on his majesty's arrival in Holland, 1695. Dutch
Van de Joodsche oorlogen, en de uyterste verdelging der stad Jerusalem
Van den Trojaanschen oorlog
Van het laatste oordeel
Verhandeling van de gelukzaligheyd der vroomen, en de straffe der godloozen in de toekomende werreld. : Behelzende bewyzen van de onsterfelykheyd der ziele, en het onsterflyk leeven
Vita di donna Olimpia Maldachini. Dutch
Waare afbeelding der eerste Christenen, vólgens hun leevendig geloof, en heylig leeven ...
weg tót het koningryk der hemelen, aangeweezen in zeventien predikacien, uytgesprooken te Londen, De
Willem Sewel of Amsterdam, 1653-1720 ... 1933:
William Dampier's Nieuwe Reystogt rondom de wereld
Works.
Yslyke reystogt van Jamaika na Pennsylvania, door eenige Engelschen die in de Gólf van Florida gestrand, onder de woeste kanibalen vervielen
Zeede-lessen des evangeliums
Zonder kruys geen kroon, of eene verhandeling der natuure en tucht van het heylig kruyse Christi: vertoonende dat de verloochening zyns zelfs ... de eenige weg tot de ruste en het koningryke Gods is ...
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV DNB LC N6I NLI RERO SUDOC WKD
BOWKER
NTA
TEL