sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000118098454 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1809 8454
Name: 
Can-skya-Qutuqtu Rol-pa’i-rdo-rje
Can-skya-Qutuqtu Rol-paʼi-rdo-rje
Cangkya Rölpe Dorje (tibetisch-mongolischer Geistlicher der Gelug-Schule)
Chang-chia I-hsi-tan-pi-jo-mei
Chang-chia Ju-pei-do-chieh
Changkya Rölpé Dorjé (Important Buddhist teacher in the Qing court)
I-hsi-tan-pi-jo-mei
Isidanbiromē
Isidanbirome, Janggiy-a
Jang-gya
Jang-Gya Rol-Bai-Dor-Jay
Jang-ḡya Rol-b̄ay-dor-jay
Janggiy-a
Janggiy-a (II.)
Janggiy-a Isidanbirome
Janggiy-a Qutuġtu Rolbidorji
Janggya
Janggya (II.)
Janggya Lcang skya
Janggya Rolbay Dorjay
Lalitavajra
Lcaṅ-skya
Lcaṅ-skya (II.)
lČan skya Khutukhtu
lCaṅ-skya Khutukhtu (II.)
Lčaṅ skya-qutuqtu rol pa'i rdo rǰe
Lcaṅ-skya Rol-pa’i-rdo-rje
Lcaṅ-skya Rol-paḥi-rdo-rje
Lcan-skya Rol-pai-rdo-rje
Lcaṅ-skya Rol-paʼi-rdo-rje
Lcang-skya
Lcang skya (II.)
Lcang-skya Rol-pa’i-rdo-rje
Lcang skya rol pa'i rdo rje II
lCang skya ye shes bstan pa'i sgron me
Lcaṅs-skya Khutukhtu (II.)
Rje Lcaṅ skya Rol paḥi rdo rje
Robiduoji (Zhangjia)
Rol-pa’i-rdo-rje
Rol-pa’i-rdo-rje, Can-skya-Qutuqtu
Rol pa'i rdo rje (Cang skya Qutuqtu)
Rol-pa'i-rdo-rje (II.; l Caṅ skya qutuqtu)
Rol-pa'i-rdo-rje (II.; Lcaṅ-skya)
Rol-pa'i-rdo-rje (II.; lCaṅ-skya Khutukhtu)
Rol-pa'i-rdo-rje (II.; Lcaṅ-skya qutuqtu)
Rol-pa'i-rdo-rje (II.; Lcaṅs-skya Khutukhtu)
Rol-pa'i-rdo-rje, Lcaṅ-skya
Rol-pa'i-rdo-rje, Lcan-skya II
Rol pa'i rdo rje (lCang skya III)
Rol-pahi-rdo-rje (II.; Lcaṅ-skya)
Rol paḥi rdo rje, Lcaṅ-skya (II)
Rol pai rdo rje
Rol-pai-rdo-rje (Lcan-skya II)
Rol-pavi-rdo-rje
Rol-paʼi-rdo-rje (Can-skya-Qutuqtu)
Rol-paʼi-rdo-rje (Lcaṅ-skya II)
Rol-paʾi-rdo-rje
Rol-paʾi-rdo-rje (Lcaṅ-skya-Qutuqtu)
Rolbidorji
Rolbidorzh G, Gu̇rdanzangiĭn
Rolbidorzh, Gu̇rdanzangiïn
Ruobaiduoji (Zhangjia)
Ruobaiduojie (Zhangjia Guoshi)
Ruobeiduojie (Zhangjia; Lcaṅ-skya II)
Ye-śes-bstan-pa’i-sgrom-me, Lcaṅ-skya (II)
Ye-śes-bstan-pa'i-sgron-me
Ye-śes-bstan-pa'i-sgroṅ-me (II.; Lcaṅ-skya)
Ye-śes-bstan-paʼi-sgron-me (Lcaṅ-skya II)
Ye-śes-bstan-paʿi-sgron-me
Ye-s̄hay-d̄en-b̄ay-drön-may
Ye shes bstan pa'i sgron me
Yixidanbiruomei
Yixidanbiruomei (Lcaṅ-skya II)
Yixidanbiruomei, Zhangjia
Zhangjia guo shi (Lcaṅ-skya II)
Zhangjia guo shi Ruobiduoji (Lcaṅ-skya II)
Zhangjia Guoshi Ruobaiduojie (Lcaṅ-skya II)
Zhangjia Robiduoji (Lcaṅ-skya II)
Zhangjia Rubeiduojie (Lcaṅ-skya II)
Zhangjia Ruobaiduoji
Zhangjia Ruobaiduoji (Lcaṅ-skya II)
Zhangjia Ruobeiduojie (Lcaṅ-skya II)
Zhangjia. Ruobiduoji
Zhangjia Yixidanbiruomei
Zhangjia Yixidanbiruomei (Lcaṅ-skya II)
ZhangjiaRubeiduojie
রোল-পা'ই-র্দো-র্জে
རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ། (ལྕང་སྐྱ་༣།)
章嘉·若必多吉
章嘉 若必多吉 (Lcaṅ-skya II)
章嘉 若贝多杰 (Lcaṅ-skya II)
章嘉呼图克图
章嘉国师 (Lcaṅ-skya II)
章嘉国师若必多吉 (Lcaṅ-skya II)
章嘉胡土克圖纂 (Lcaṅ-skya II)
若必多吉 (章嘉; Lcaṅ-skya II)
若贝多杰 (章嘉; Lcaṅ-skya II)
Dates: 
1717-1786
Creation class: 
Computer file
Language material
Related names: 
Chos skyong bzang po (Zhwa lu lo tsā ba ; (1441-1527 or 8))
Lama, C.R.
Lohia, Sushama
Lü, Tiegang (20th century)
Pu, Wencheng
Schubert, Johannes
Schubert, Johannes (1896-1976))
Suzuki, Daisetz Teitarō (1870-1966))
Thonmi Sambhoṭa
吕铁钢
蒲文成
Titles: 
Bar do ʼphraṅ sgrol gyi gsol ʼdebs ʼjigs sgrol gyi dpaʼ bo źes bya ba daṅ deʼi ʼgrel pa gtan bdeʼi bsil ba ster byed zla zer źes bya ba bźugs so.
bDe dkar mdogs
bDe mchog dkar po'i sgo nas tshe sgrub bya tshul' chi med bdud rtsi'i rgya mtsho
[Bla ma yi dam mchog gsum bka' sdod dang bcas pa'i tshogs zhing gi sku brnyan]
Buddhist philosophical systems
Cheng tzu chih che chih yüan
Chu fo p'u-sa shêng hsiang tsan
Dag yig Mkhas paʼi ʼbyuṅ gnas. Gtan tshigs rig paʼi skor.
Dag yig Mkhas paʼi ʼbyuṅ gnas. Selections.
Dpag bsam rin po cheʼi sñe ma
Grub chen Dril-bu lugs kyi ʼKhor-lo-sdom-paʼi lus dkyil kyi dmar khrid źal śes bde chen gsal baʼi sgron me źes bya ba bźugs so
Grub mthaʼ thub bstan lhun poʼi mdzes rgyan
Grub pa'i mtha'i rnam par bźag pa gsal bar bśad pa thub bstan lhun po'i mdzes rgyan
gSung 'bum
Kanjur
Lalitavajra's manual of Buddhist iconography, 1994:
Lcaṅ-skya Bkaḥ-ḥbum
Lcaṅ-skya Khutukhtu Lalitavajra’s Commentary on the Samantabhadracaryāpraṇidhānarāja
Lcaṅ-skya Rol-paʾi-rdo-rjeʾi gsuṅ ʾbum.
Merged ġarqu-yin oron
monumental Buddhist terminological lexicon
'Phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rnam par bshad pa kun tu bzang po'i dgongs pa gsal bar byed pa'i rgyan zhes bya ba bzhugs so
Phar phyin
Qi shi Dalai zhuan
Qing chao Qianlong huang di de tong chuang xue you
Rgyal-ba Sku-phreṅ Bdun-pa Blo-bzaṅ-bskal-bzaṅ-rgyam-thsoʼi rnam thar ..., 2010:
rJe btsun ma yid bzhin 'khor lo'i sgo nas tshe'i dngos grub sgrub par byed pa'i yi ge 'chi med dga' ston
rMa chen gsol 'debs
rNal 'byor gyi dbang phyug dam pa rje btsun mi la ras pa'i rnam thar thar pa dang thams cad mkhyen pa'i lam ston
Rtags-kyi-'jug-pa
Saĭn u̇gsiĭn san IV, 1998:
Sanbai foxiang ji
[sans titre]
Sheng de qing liang shan zhi
Sum-cu-pa und Rtags-Kyi-'ajug-pa Tibetische Nationalgrammatik ; Ein Kommentar zu d. gleichnamigen Schriften Thon-mi Sambhota's auf Grund d. Erklärg d. Lamas Chos-skyoṅ-bzaṅ-po, Lo-tsa-ba von Zha-lu
Tibetan Tripitaka., The
Tibetische Nationalgrammatik
Tong wen yun tong.
Tshe grub
Unique tenets of the middle way consequence school, 1997:
Works.
Zhangjia guo shi lun zhong guan
Zheng zi zhi zhe zhi yuan
Zhi hui zhi jian
Źiṅ mchog Ri-bo-rtse-lṅaʼi gnad bśad
Zong jiao liu pai lun
གྲུབ་མཐའ་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པོའི་མཛེས་རྒྱན།
གསུང་འབུམ།
རྒྱལ་བའི་དབན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་རྡོ་རྗེ་ཆན་བློ་བཟན་བསྐལ་བཟན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་དཔག་བསམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ།
七世达赖喇嘛传
三百 佛像 集
清朝 乾隆 皇帝 的 同窗 学友
章嘉 国师 论中观
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI NUKAT RERO SUDOC WKD
NTA