sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000118098753 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1809 8753
Name: 
Alter, Pinchos Menachem
Alter, Pinehas Menahem
Alter, Pinhas Menahem
Gerer Rebbe
Pinchas Menachem Alter (chassidischer Rabbiner, Rosch-Jeschiwa und Gerer Rebbe)
Pinchas Menachem Alter (Pools rabbijn (1926-1996))
Pinchas Menachem Alter (Rebbe of the Hasidic dynasty)
Пинхас Менахем Альтер
אדמו"ר מגור (בשנים תשנ"ב-תשנ"ו)
אלטער, פינחס מנחם בן אברהם מרדכי
אלטר, פינחס מנחם בן אברהם מרדכי
אלתר, פינחס מנחם
פינחס מנחם אלטער
פינחס מנחם אלתר
Dates: 
1926-1996
Creation class: 
Language material
Text
Creation role: 
author
Related names: 
יפה, מרדכי בן אברהם (1530-1612)
ישיבת חדושי הרי"מ (תל אביב)
מוסדות התורה המאחדים של חסידי גור בארץ ישראל
משה בן מימון, 1138 (1204)
פאצאנאווסקי, יוסף
צינר, גבריאל
צעירי אגדת חב"ד. ישראל
קלין, מנשה בן אליעזר זאב (1923-2011)
רפפורט, ישראל יוסף בן יצחק
שניאורסון, מנחם מנדל (1902-1994)
Titles: 
אוסף מכתבים
אוצר מכתבים : אגרות שלומים ודברי חיזוק ומוסר לכלל ולפרט
אלון בכות : אסופת אמרי קודש, הספדים שנשא, ניחום אבלים
אמרות קדש
אמרות קודש : ... לראש השנה ועשי"ת ...
ארז לבנון
ברכת המזון עם ליקוטי יהודה
ברכת המזון עם לקוטי יהודה
גדולי ישראל למען קרן השביעית : של הישובים האגודאיים ... קוממיות וכפר גדעון
דבריהם הם זכרונם : אמירות וחידושי תורה
הגדה של פסח.
המעין הנובע : לקט נבחר
[יומני טולנה] : [רישומי שיחות
לבוש עיר שושן : הוא הלבוש החמישי ...
ליקוטי יעקב זאב : לבאי חצר גור - חג השבועות תשנ"ה.
לקוטי יעקב זאב
מאמרי קדש פני מנחם
מאמרי קודש פני מנחם : שבועות
מאסף ממשנתו של רבי גד'ל : פרקים ממשנת חינוכו וממסכת חייו
מאסף ממשנתו של רבי גודל
מוסדות התורה המאוחדים של חסידי גור בא"י
מוסדות התורה המאחדים של חסידי גור בארץ ישראל
משנה תורה.
נחמוני נחמוני עמי יאמר אלהיכם
נחמוני נחמוני עמי יאמר אלוקיכם : ... מאמר
סוד שיח שרפי קדש
סוד שיח שרפי קודש : מ'יחידות' של האדמו"ר מגור בעל הפני מנחם ויבלחט"א ... רבי מנשה קליין האדמו"ר מאונגוואר וחתנו רבי יהודה אלתר אצל ... אדמו"ר מליובאוויטש : תשורה למשתתפי ההתוועדות המרכזית לרגל יום ההילולא העשירי של ... אדמו"ר מליובאוויטש.
ספר דבריהם הם זכרונם - חנוכה : דברות ...
ספר דבריהם הם זכרונם - חנכה
ספר חלקת יואב : בו יבוארו הרבה ענינים מסודרים על סדר ארבעה חלקי שו"ע ...
ספר לתשובת השנה : ביאורים והערות בהלכות תשובה להרמב"ם
ספר מאור יעקב : חידושים ובאורים
ספר מילי דאבות : ליקוט בעניני נישואין : ... לחתן לימי הנישואין ...
ספר מלי דאבות
ספר משנה תורה הוא היד החזקה
ספר נטעי גבריאל - הל' שמיטת כספים ופרוזבול : ... ובסופו נספחו ... תשובות להלכה והארת פני מנחם ...
ספר נטעי גבריאל - שמטת כספים ופרוזבול
ספר עדות לישראל : שירותא דצלותא : מכיל מחקרים, דיונים ובירורים בהלכה, מנהגים ... בסדר נשואין, ברית מילה, פדיון הבן
ספר פני מנחם : דברי תורה על סדר הפרשיות והמועדים
ספר פני משנה : חילופי אגרות תורה
ספר פרדס יוסף השלם והמפאר על התורה
ספר פרדס יוסף השלם והמפואר על התורה
ספר תורתך שעשועי : שעשועי דארייתא, חדושים ופלפולים קצרים, הערות והארות במדרשי חז"ל בסוגיות הש"ס ובשיטות הפוסקים ערוכים ע"פ סדר פרשיות התורה
ספר תנא דבי אליהו המבאר
ספר תנא דבי אליהו המבואר : ... ערוך, מנוקד ומתוקן מכל השיבושים שנפלו בו עד כה ע"פ דפוס ראשון עם ביאור ... המלוקט מכל מפרשי ספר תנד"א בתוספת מראי מקומות ... וכן שינויי נוסחאות והצגת נוסחא ישנה בשלמותה, עם מבוא ... לכל ענייני הספר ; ובסופו ליקוטים מספרי חסידות ועוד הוספות ... ; בסוף הספר הובאו הגהות והערות ... הגהות נכד הגר"א ; הגהות רבי אברהם בן רבי חיים פלאג'י ; והגהות בעל הפני מנחם ; [נלקט ונערך ... על ידי אברהם יצחק רוטנשטיין].
פני מלך : לקט אמרות בעניני נישואין
פני שבת : לקט אמרות בעניני שבת מתוך ספר פני מנחם עה"ת והמועדים ... דרשות ... מרשימות בכת"י ומרשימות השומעים ...
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה
קונטרס פני ירושלים : דרשות ודרושים בתלמוד הירושלמי
קופת בשמים : תשובות, הדרכות והנהגות בעבודת השי"ת ועוד ענינים
קפת בשמים
רשימת דברי אדמו"ר : בעת ביקור ר' פנחס מנחם אלתר ... ליל ה יג אדר א תשד"מ.
שמוסען : ... על ראש השנה : לבאי חצר גור ראש השנה תשנ"ח
שמועסן על שבת שובה ועשי"ת
שמועסן על שבת שובה ועשרת ימי תשובה
תנא דבי אליהו.
תפלות.
תשורה
Notes: 
Sources: 
VIAF NLI WKD
BOWKER
ISNI