sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000393273472 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0003 9327 3472
Name: 
Hoeven, M.J.A. van der
Hoeven, Maria Josephina Arnoldina
Maria van der Hoeven
Maria van der Hoeven (Dutch politician)
Maria van der Hoeven (Nederlands politica)
Maria van der Hoeven (niederländische Politikerin und Chefin der Internationalen Energieagentur)
Vleugels-van der Hoeven, Maria
Dates: 
1949-
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Rutte, Mark (1967-)
Veerman, C.P. (1949-)
Veerman, Cornelis Pieter (1949-)
Vught, F.A. van (1950-)
Vught, Franciscus Adrianus (1950-)
Werkgroep 'Maastricht in Woord en Beeld'
Werkgroep Maastrichtboek
Wijziging samenhangende met de Najaarsnota
Titles: 
Eén schaal is geen schaal : de menselijke maat in schoolgebouwen
...En nu wij! : jong Maastricht schrijft en tekent
Entrepreneurship in the Netherlands
leven lang leren
Misschien roekeloos, maar zeker moedig
Onderwijs, integratie en burgerschap
Opening academisch jaar 2002-2003 : redevoeringen.
Oprichting Stichting Actueel Verleden
Ouderbetrokkenheid op de basisschool : een handreiking voor management en ouders
Overzicht evenementen EU-voorzitterschap Ministerie van OCW juli - december 2004
Plan van Scholen 2006-2008
Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur
Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering
Regeling leer-werktracjecten vmbo
Regeling uitzendkrachten in het onderwijs
Regeling vergoeding exploitatiekosten voortgezet onderwijs schooljaar 2003-2004
Regels over de verplichting om bij de overheidsorganen, bij de uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen, alsmede bij de examens waarvoor wettelijke voorschriften zijn vastgesteld, de schrijfwijze van de Nederlandse taal te volgen, waartoe de Nederlandse Taalunie beslist (Spellingwet)
rol van de politiek bij wetenschap en techniek communicatie, gaspedaal of rem?, De
Slotwet
Spellingwet
Staat, kerk en universiteit: een drievoudig snoer
Subsidieregeling verbetering zorg aan leerlingen samenwerkingsverbanden WSNS
Ten years entrepreneurship policy : a global overview
Uitwerking lumpsumbekostiging
Van A tot Z betrokken : aanvalsplan laaggeletterdheid 2006-2010
Vaststelling van bekwaamheidseisen voor leraren in het basisonderwijs, het speciaal en voortgezet onderwijs, het voortgezet onderwijs en voor docenten educatie en beroepsonderwijs, alsmede houdende aanwijzing van vakken voor bekwaamheid als vakleerkracht in het primair onderwijs (Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)
Veiligheid op school
Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs
Verdere behandeling van aanhangige stukken
Vermeende onregelmatigheden bij het ministerie van OCW
Vermindering regeldruk OCW
VMBO
Volwasseneneducatie, een zorg voor nu en later.
Voorleesavond 1978 : bloemlezing uit het werk voordragen
Werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan India
Wetenschap is mensenwerk
Wetenschapsbudget 2004
Wetten, waarden en normen in het onderwijs
Wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Evaluatiewet Awgb)
Wijziging van de Les- en cursusgeldwet in verband met definiëring consumentenprijsindex
Wijziging van de Wet op het hoger en wetenschappelijk, onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve van meer keuzevrijheid voor de scholen bij de inrichting van de onderwijstijd
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met aanpassing aan het Europese recht
Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met de evaluatie van die wet
Wijziging van diverse wetten ter uitvoering van de op 21 juni 1999 te Luxemburg tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen en tot aanpassing van de Wet op de architectentitel aan een uitspraak inzake vrijheid van vestiging van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen)
Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten in 2005 (Reparatiewet OCW 2005)
Wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met leer-werktrajecten in het v.m.b.o.
Wijziging van het Formatiebesluit WPO en het Bekostigingsbesluit WPO onder meer in verband met afschaffing van de bestedingsverplichting ten aanzien van de formatie ten behoeve van het onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 7 jaar
Wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met schrappen aanvraagprocedure intrasectorale programma's en het laten verzorgen van onderdelen voorbereidend beroepsonderwijs door een andere school voor voorbereidend beroepsonderwijs
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
zomerstage van Maria van der Hoeven, De
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL