sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000395534752 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0003 9553 4752
Name: 
Cock, H. de
Cock, Helenius
Helenius de Cock (Dutch theologian)
Helenius de Cock (Nederlands theoloog (1824-1894))
Dates: 
1824-1895
Creation class: 
cre
Language material
Creation role: 
author
Related names: 
Borstius, Jacobus (1612-1680)
Costa, Isaäc da (1798-1860)
Feringa, J.H. (1859-1925)
Feringa, Johannes Herman (1859-1925)
Hessels, J. (1836-1907)
Hessels, Jan (1836-1907)
Hofstede, Johannes (1685-1736)
Nederhoed, J. (1835-1898)
Nederhoed, Jelte (1835-1898)
Noordtzij, M. (1840-1915)
Noordtzij, Maarten (1840-1915)
Owen, John (1616-1683)
Tjaden, Sicco (1693-1726)
Velzen, S. van (1809-1896)
Velzen, Simon (1809-1896)
Titles: 
aan de kerkeraden, classen, en particuliere synoden der Gereformeerde Kerken in Nederland. Eerwaarde Broeders, ...
Akte van Afscheiding van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap, den 14en October 1834 te Ulrum geteekend, benevens de Notulen van de eerste Kerkeraadsvergadering der Afgescheidenen
bijdrage ter juiste beoordeeling ...
Bladzijden uit de geschiedenis mijner moeder
Catechismus, of onderwijzing in de christelijke leer, die in de Nederlandsche Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt
Concept van huishoudelijke bepalingen
Denkbeelden betrekkelijk de vaccine
driehonderdjarig bestaan van den Heidelberschen catechismus herdacht., Het
drietal preeken
Eenige aantekeningen en alleen-spraken betreffende meest het verborgen leven ... van ... Sicco Tjaden ...
Eenige korte vragen voor de kleine kinderen
Gedachten over de beteekenis en verzegeling der sacramenten
geloof eene gave Gods, of Wederlegging van het tweede deel van het werk van H. J. Budding, getiteld: Wat ik geloof, Het
Geloofsgetuigenis tegenover de geloofsbelijdenis van H.J. Budding
Gereformeerde kerkregeering, of Handboek voor leeraars en kerkeraadsleden ; benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn
Getuigenis maandschrift in het belang van waarheid en godzaligheid, De
Gods gewone handelingen met zondige landen en kerken
Handleiding ten gebruike van hen, die onderwezen worden in het Kort begrip der christelijke religie
Hendrik de Cock, eerste afgescheiden predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding
Historisch overzicht van de formulieren van eenheid en de liturgische geschriften van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland
Iets over de geschiedenis onzer Kerk, in vragen en antwoorden
kerkorde van Dordrecht
Kort overzicht van de geschiedenis der Chr. Afg. Ger. Kerk tot op den tegenwoordigen tijd
leer der Wedergeboorte volgens de Gereformeerde Kerk, De
Leerrede over Hebr. IV: 9 : uitgesproken op Zondag, den 25 April, 1847, ter gelegenheid van het afsterven van den heer J.H. van Andel, ouderling der Christelijk Afgescheiden Gemeente, en president van de Commissie der Bijzondere School, eerste klasse, te 's Hertogenbosch
licht der kennis, Het : toespraak naar aanleiding van Joh. 8 : 12
Moderne Leerbegrippen voor eenvoudigen duidelijk gemaakt, in vragen en antwoorden, De
Na vijftig jaren : feestrede bij de herdenking der Afscheiding te Ulrum, 13/14 October 1834
Natuurlijke Godgeleerdheid
Nieuwe eerezuil voor de Dordsche Synode, opgericht op den 250sten gedenkdag van haar opening
Open brief aan den Weleerw. Zeergel. Heer J.J.A. Ploos van Amstel, pred. bij de Ned. Ger. kerk (doleerende) te Reitsum
Redevoering, uitgesproken bij gelegenheid van de overdragt van het rectoraat der Theologische School te Kampen op Maandag den 6 December 1858
Stellingen voor de Conferentie van Deputaten van het Synodaal Convent met de H.H. docenten der Theologische School te Kampen, op 17 November 1887
Tegengift tegen het vroeger en hedendaagsch remonstrantisme
Veertig jaren
verborgen leven voor den Heere van ... Sicco Tjaden, ... alsmede vijftien opwekkende brieven, Het
Vereenigde Presbyteriaansche Kerk van Schotland; en hare betrekking tot de Chr. Afg. Geref. Kerk van Nederland, De
Verplichte vaccinatie beoordeeld
Vijfentwintigjarig Jubileum van de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk : feestrede
Vraagboek over de gereformeerde geloofsleer
Vraagboekje over de Bijbelsche geschiedenis en de waarheden des Bijbels : ten vervolge op Borstius
Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren ? : open brief aan den heer D. Wijnbeek
Wat is Gereformeerd?
Welke doop kan als de christelijke worden beschouwd? : eene tijdsvraag beantwoord
Notes: 
Sources: 
NTA
TEL