sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000439826811 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0004 3982 6811
Name: 
Michelsons, Arv
Mikhelson, Arved Karlovich
Rutku Tēvs
Rutku Tēvs (Pseudonym)
Dates: 
1886-1961
Creation class: 
Language material
Creation role: 
compiler
redactor
translator
Related identities: 
Michelsons, Arveds (other identity, same person)
Mihelsons, Arveds (other identity, same person)
Related names: 
Dumas, Alexandre (1802-1870)
Grants, Viesturs (1926-)
Marden, Orison Swett (1848-1924)
Rutku Tēvs, 1886 (1961)
Twain, Mark (1835-1910)
Zariņš, Rihards (1869-1939)
Вазов, Иван (1850-1921)
Вазов, Иван Минчов (1850-1921)
Гоголь, Н. В. (1809-1852)
Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852)
Ульянов, A.
Ульянов, Алексей Николаевич
Чернышевский, Н. Г. (1828-1889)
Чернышевский, Николай Гаврилович (1828-1889)
Titles: 
Ak, schee seeweeschi! : muhsu damas humora gaismā
Ak, šie sievieši!
Aklais Valentīns : vēsturisks romāns
Āmen baznīcā! : kanceles joki
Bendes meita, 1991:
Brīvais pilsonis : komēdija 1 cēlienā
Burschujs Jahnis
Buržujs Jānis : Komēdija 1 zehleena
Chłopi.
Degošas sirdis : stāsti un leģendas
Domu spēks
Dumpīgā Rīga, 1976:
Dumpīgā Rīga : vēsturisks romāns no Kalendara nemieru laikiem XVI. gadusimten̦a beigās
Dumpīgā Rīga : vēsturisks romāns no Kalendara nemieru laikiem XVI. gs. beigās
Gailis ar Lielo Seksti
Gailis : humoristisks, satīrisks rakstu krājums [žurnāls] ar daudz karikatūrām, dažiem zobgaļiem līdzi darbojoties.
Gailis : humoristisks, satīrisks un bilžots žurnāls
Galanterijas un pikanterijas : Rokoko anekdotes
Galantērijas un pikantērijas : Rutku Tēva humoristiskā bibliotēka 10 grāmatiņās
Gals labs, viss labs.
Gals labs, wiss labs
Gambija ; Aklais Valentīns
Gambija : vēsturiski romāni
Gambija : vēsturisks romāns
Iepazīšanās nopietnā nolūkā
Intelliģentas meičas, jeb, iepazīšanās nopietnā nolūkā : komēdija 1 cēlienā
Jautrā bunkurā : izmeklētu anekdotu krāj. Rutku Tēva sakopojumā un red.
Jautrā bunkurā : izmeklētu anekdotu krājums
Jautrà juhrmala! : wasarneeku un saļumneeku humors
Jautrā jūrmala!
Joys of living.
Kā es lauksaimneezibas awiisi rediģeju
Kā es lauksaimniecības avīzi rediģēju
Klibā skrodera iela : vēsturisks romāns no senās Rīgas XIV. g.s.
Kristus otrà atnahkschana : dsihwes farss 1 zehleena (3 ainās)
Kristus otrā atnākšana
Latv. trimdas izd. bibl., 1961-1970, 1977:
Latveetis un wiņa kungs : wehsturisks romans 6 burtnizâs : 1. un 2. daļa
Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 1992:
Latviešu teātris anekdotos : (no 1804.-1940. gadam)
Latviešu teātris anekdotos : (no 1804. līdz 1940. g.)
Latvietis un vin̦a kungs : vēsturisks romāns
Laulibas medus mehnesīi
Laulības medus mēnesī
Lauvu dīdītāja
Lauwu dihditaja : komedija 1 zehleenā
Mahlders Ķepsis
Māksla dzīvot
Mālders Ķepsis : jocigs stāsts
Marata dēls : romāns 2 grāmatās
Melnā grahmata par Wahzu breesmu darbeem
Melnā grāmata par vācu briesmu darbiem : grāmata sastādīta pēc aculiecinieku un cietušo nostāstiem, kā arī pēc oficiāliem dokumentiem
Mihlestibas pirtiņa : joki un anekdotes par mihlu un laulibu, seewam un wihreem
Mīlestības pirtiņa
Miracle of right thought.
Mirušās dvēseles, 1955:
Monk Island brothers
Mūksalas brāļi : romāns no senās Rīgas dzīves
Mūkslas brāl̦i, 1964:
Nauda un ārprāts, 1931:
Nauda un ārprāts : romāns
Olimpija : romāns 2 grāmatās
Pasaules brīnums : komedija 1 cēleenā
Pret mežu ... marš, marš! : Humors kaujas tērpā no veciem un jauniem laikiem
Prologs : romāns no sešdesmito gadu sākuma
Resgaļi : nerahtnu sehnu joki
Rezgaļi
Rīga dimd : vēsturisks romāns
Rutku Tehwa Wehleschanu drudsī : komedija 1 zehleenâ.
Rutku Tēva Brīvais pilsonis : komēdija 1 celienā.
Rutku Tēva humoristiskā bibliotēka 10 grāmatiņās Galantērijas un pikantērijas
Rutku tēvs (Arveds Michelsons)
Sarkanais Gailis
Schwingulî un paģirâs : krogus brahļu humors
Sekmes un dzīvesprieks
Sieviete : visas pasaules gudro un negudro aforismi, maksimes un sentences par sievieti kā par tādu
Sievietes mīlas ieroči : komēdija 1 cēlienā
Sirdsdraugs Kārlis : komedija 2 cēlienos ar dziedāšanu, dancošanu un anekdotu stastīšanu
Smieklu vācele
Sumpurn̦u ciems, 1981:
Sumpurn̦u ciems : senu dienu mīlas un mān̦u romāns
Trīs vella kalpi : vēsturisks romāns no senās Rīgas
Trīsdesmit trīs gadi mūžīgā ledū
Urgas tehwa joki : jautri stahsti un notikumi no lauku dsihwes
Urgas tēva joki
Varonīgā bulgariete
Vēlēšanu drudzī
Waronigā bulgareete : wehsturiska episode is bulgāru brihwibas zihņas
Wehleschanu drudsī
Zemnieki : romāns
Žvingulī un paģirās
Мертвые души.
Пролог.
Notes: 
Sources: 
ISNI