sort by
approximate search
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] ISN:0000000474519681 | 1 hits
Organisation
ISNI: 
0000 0004 7451 9681
Name: 
Åbo läns infanteri regemente
Åbo läns regemente
Kongl. Åbo läns infanteri regemente
Kongl. Åbo läns regemente
Kongl. Maj:ts Åbo läns infanteri regemente
Kongliga Åbo läns infanteri regemente
Kongliga Åbo läns regemente
Turun läänin jalkaväkirykmentti (Other to be defined)
Location / Nationality: 
Creation class: 
Language material
Creation role: 
author
Titles: 
Befälhafvaren för Kongl. Åbo länsregemente : herr öfwerste ... Berndt Jean Hastfer, har ... anmält, huru som rotorna på olika tider gifwa deras soldater släpekläderne för hwart tredje år ..
Befälhafwaren wid Kongl. Åbo läns regemente : herr öfwerste lieutenanten och riddaren baron Hastfer har ... mig tilkänna gifwit, at wid den med sagde regemente den tjugunde sjette näst instundande skjende general munstring ... kommer at efterfrågas ..
Hans Kongl. Maj:t : har uti nådig skrifwelse ... förständigat det Kongl. Maj:t ... godt funnit at kongl. lif-dragone samt Åbo läns och Biörneborgs läns infanterie regementer skola innewarande år undergå general munstring ..
Hos mig har chefen, : för Åbo läns regemente anmält, at wid den wanliga beklädningen af släpekläder med regementet, skall hända at roterne förse sine soldater med walmar af olika färg ..
Kongl. Maj:t har : ... förständigat, det Kongl. Maj:ts Åbo läns infanterie regemente innewarande år kommer at undergå general mönstring ..
Som herr fälmarskalken sic : ... Berendt Otto Stackelberg ... anstält det med berörde läns infanterie regemente til ämnade regements möte til en annan tid ... så har jag ... skolat om denne ändring ... underrätta de gratialister ..
Som Kongl. Maj:ts : ... krigs-collegium ... gifwit mig tilkänna, det til följe af Kongl. Maj:ts ... förordnande femtonhundrade man, hälften af Åbo- och andra hälften af Björneborgs läns infanterie-regemente, kommer ... at afgå til fästnings-byggnaden å Sveaborg ..
Som wederbörande herrar : regements-cheffs ... låta sammankalla kongl. lif-dragone samt Åbo och Björneborgs läns infanterie-regementer, ..
Til följe af Kongl. Maj:ts : ... förordnande, samt ... grefwe August Ehrensvärds ... skrifwelser ... kommer kongl. Åbo och Björneborgs läns regementer, at i denne höst hålla regementsmöten ..
Til underdånigste följe : af Kongl. Maj:ts ... skrifwelse, har jag anmodat herrar befälhafwarena wid Kongl. Åbo och Björneborgs läns regementer, at commendera wist antal manskap ... at nyttjas wid regale brännerie byggnaden ..
Notes: 
Sources: 
NLFIN